Arbetar för en fredligare värld

Afghanska kvinnor sitter i grupper utomhus.
CPAU lär ut fredliga metoder att hantera konflikter över hela Afghanistan.

Afghanistan

Under 2013 startade Svenska Freds ett fredsprojekt i Afghanistan. Projektet var finansierat av Forum Syd. Tillsammans med sin nya partnerorganisation Cooperation for Peace and Unity (CPAU) arbetade Svenska Freds med att stärka civilsamhället i Afghanistan och lära ut fredliga metoder för att hantera konflikter. 

CPAU bildades 1996 och var den första afghanledda organisationen som arbetade med fredsbygge. Över 30 000 studenter har varit med på deras utbildningar tvärs genom landet och CPAU har även arrangerat workshops och seminarier åt den afghanska regeringen. 

CPAU arbetar även med vad som kallas det informella rättsväsendet. I ett land som Afghanistan där lagen inte alltid räcker långt utanför stadsgränserna är dessa traditionella forum för medling ytterst centrala. Fredsråden Peace Shuras, som dom kallas, får utbildning av CPAU inom könsfrågor, fredlig konflikthantering, demokrati, mänskliga rättigheter och liknande. En stor del av samarbetet mellan Svenska Freds och CPAU bestod av att revidera och uppdatera dessa utbildningsmanualer. Projektet är nu avslutat.

Svenska Freds och Svenska Afghanistankommittén krävde under 2014 en obeorende utredning av den svenska militära insatsen i Afghanistan, I juli 2015 meddelade regeringen att den tillsatt en utredning om Sveriges insatser i Afghanistan under åren 2002 – 2014.

Läs artikel i Pax om Afghanistan här.