Arbetar för en fredligare värld

FOI har planer på att bygga en vapenfabrik i Saudiarabien
FOI har planer på att bygga en vapenfabrik i Saudiarabien
Pressmeddelande från Svenska Freds, 6 mars 2012

Avbryt det militära samarbetet med Saudiarabien!

Idag avslöjar Sveriges Radios Ekot att den svenska myndigheten Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, planerar att hjälpa Saudiarabien att bygga en avancerad vapenfabrik. Det hemliga projektet startade redan 2007 och kallas internt på FOI och regeringskansliet för Simoom.

– Det är fruktansvärt. När vi för några veckor sedan fick reda på att Sverige sålt krigsmateriel till Saudiarabien för 2,9 miljarder kronor under 2011, trodde vi att botten var nådd. Men det visade sig att vi hade fel. Det är än värre, säger Rolf Lindahl, politisk sekreterare på Svenska Freds.

Sverige och Saudiarabien har sedan 2005 ett militärt samarbetsavtal. Men att en statlig svensk myndighet genom ett privat företag i hemlighet, bakom ryggen på riksdagen och det svenska folket, ska hjälpa till att bygga upp en vapenfabrik i Saudiarabien, har inte varit offentligt tidigare.

– Det här är ett enormt hyckleri från Sveriges sida. Regeringen spelar ett dubbelspel när man säger sig vilja främja mänskliga rättigheter, men samtidigt agerar man i det fördolda och godkänner att en statlig myndighet bygger upp vapenfabriker i en av världens mest brutala diktaturer, säger Rolf Lindahl.

För nästan ett år sedan beslutade riksdagen att se över krigsmateriellagstiftningen, i syfte att skärpa vapenexporten till icke-demokratier. Frågan har sedan dess legat på handelsminister Ewa Björlings bord, men man har ännu inte fastsällt utredningsdirektiven eller tillssatt en utredning.

– Sverige ställer sig på förtryckarnas sida. Inte på den sidan som kämpar för demokrati och mänskliga rättigheter. Jag tycker att det är mycket anmärkningsvärt att Sverige genom dessa samarbeten legitimerar och upprätthåller förtrycket, och försvårar en demokratisk utveckling. Det skadar Sveriges anseende i världen som en nation som står upp för mänskliga rättigheter nedrustning och fred, säger Rolf Lindahl.

För mer information: Rolf Lindahl, politisk sekreterare, 08-55 80 31 83.

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Box 2088, 103 12 Stockholm www.svenskafreds.se | Tel: 08-55 80 31 80 | Plusgiro: 90 10 85-1 Följ Svenska freds på Facebook och Twitter

Publicerad 2012-03-06