Arbetar för en fredligare värld

Tidigare mottagare av Ris & Ros

Publicerad 2010-03-24
Ris går till Annie Lööf, partiledare för Centerpartiet, för att hon argumenterat mot att Sverige ska skriva under FN-konventionen för ett förbud mot kärnvapen.
Ros går till Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) tillsammans med Svenska Läkare mot Kärnvapen (SLMK) för deras fantastiska arbete för ett förbud mot kärnvapen.
Näringsminister Mikael Damberg för det militära samarbetsavtalet med Colombia, vilket underlättar för Saab som marknadsför Jas Gripen till det krigsdrabbade landet.
Uppsalaforskarna Johan Brosché, Kristine Höglund och Sebastian van Baalen för att de uppmärksammat problemen med att sälja dyra vapensystem som Jas Gripen till fattiga länder.
RIS går till Stefan Löfvén för att regeringen försvårat möjligheten att söka skydd i Sverige.
ROS går till Folkkampanj för asylrätt för deras arbete för människor på flykt.
RIS går till Annie Lööf, Anders W Jonsson, Anna-Karin Hatt, Lena Ek, Anders Åkesson, Sofia Jarl, Mari-Louise Wernersson, Abir Al-Sahlani, Fredrick Federley, Per Åsling, Åke Carlson, Ola Persson för ställningstagande för Nato.
ROS går till Kristina Jonäng, Johan Linander, Mattias Larsson och Maria Söderberg för att de reserverat sig mot Nato-beslutet.
IF Metall för att genom förbundsordförande Anders Ferbe försvarat Saudiavtalet.
Ung inom IF Metall för att ha tagit ställning mot Saudiavtalet.
Första till fjärde AP fonderna för att de har placeringar i kärnvapenföretag.
Sveriges regering för att den valt att ställa sig bakom det humanitära initiativet mot kärnvapen.
Miljöpartiet för att deras kritiska röst i vapenexporten håller på att mattas ned.
Feministiskt Initiativ för att de aktivt drivit nedrustningsfrågan i valrörelsen.
Inget ris, bara ros! Svenska Afghanistankommittén får en ros för sitt enastående arbete i Afghanistan och deras viktiga röst i debatten om de svenska insatserna i Afghanistan.
Wilhelm Agrell för att hans bok Ett krig här och nu lyft debatten om den militära insatsen i Afghanistan.
Carl Bildt för att han sänkt ambitionerna för svensk nedrustningspolitik.
Olle Thorell för att han väcker frågan och vågar tala om ett förbud mot kärnvapen.
Denna gång delas riset mellan Allan Widman och Peter Rådberg för att de på olika sätt efterlyst vapenskrammel och upprustning i Rysslandsfrågan.
Fredrik Reinfeldt för att han gör en nykter analys om Ryssland och tonar ner en orealistisk militär hotbild.
Alf Svensson för att han hävdat att Sverige gör säkrast i att söka Nato-medlemskap.
Sven Hirdman för att han sansat försvarsdebatten och skärskådat argumenten för Nato-medlemskap.
Inget ris, endast ros! Ros 1 går till Aktion Rädda Vättern för deras engagemang mot Försvarsmaktens planer att utöka övningsverksamheten kring Vättern. Vi delar deras oro över hur Försvarets övningar påverkar miljön.
Ros 2 går till Mårten Grunditz för att han till FN:s generalförsamling sagt att inte bara ickespridning, utan även nedrustning av kärnvapen, är viktig. Sverige ska kunna visa vägen till en värld fri från kärnvapen!
Sten Tolgfors (M) för att han gömmer sig bakom Försvarsmakten och argumenterar för en föråldrad säkerhetspolitiskt doktrin som sätter militär säkerhet över alla andra säkerhetspolitiska behov.
Lise Nordin (MP) för att hon tydligt och konkret visat hur Försvarsmakten hindrar vindkraftsutbyggnaden och därmed även motverkar förbättringar i klimat- och säkerhetspolitiken.
1-4 AP-fonden för att de trots en etisk granskning väljer att behålla kärnvapenföretag i sina placeringar trots vetskapen om de hemska effekter kärnvapen för med sig om de används.
Sjunde AP-fonden för att de inte investerar i företag som tillverkar kärnvapen och har försökt påverka andra aktörer att följa efter.
Andreas Ekman Duse för att Inspektionen för strategiska produkter godkänner vapenexport till diktaturer.
Jan Björklund (FP) för att han kräver skärpta regler som stoppar vapenexporten till diktaturer.
statsminister Fredrik Reinfeldt för att han hävdar att vapenexport till diktaturer är ett medel för dialog som skapar jobb i Sverige.
ärkebiskop Anders Wejryd för hans kritik av vapenexport till diktaturer och kyrkans engagemang i vapenexportfrågan.
Andreas Ekman Duse, generaldirektör för Inspektionen för strategiska produkter (ISP), för att han inte fryser vapenexporten till USA trots att de brutit mot slutanvändarintyg med Sverige och vidareförmedlat vapen till den irakiska militären.
Urban Ahlin, utrikespolitisk talesperson för Socialdemokraterna, för att han agerat kraftfullt i Irakaffären och kallat upp ISP till utrikesutskottet för en förklaring.
utrikesminister Carl Bildt (M) för att Sverige inte ställt sig bakom kravet på en internationell undersökande kommission om krigsbrott och brott mot mänskligheten i Burma.
den burmesiska människorättsaktivisten Zoya Phan för hennes engagemang och påverkansarbete gentemot regeringar för att de ska stödja en undersökande kommission om krigsbrott och brott mot mänskligheten i Burma.
Stefan Löfven för att han som representant för en solidarisk fackföreningsrörelse går statens ärende för att sälja vapen och förnekar den.upprustningseffekt vapenexport har i världen.
KG Hammar för att han med stort engagemang fortsatt belysa problematiken med den svenska vapenexporten och de svenska riktlinjerna för vapenexport.
Göran Persson för att han agerar lobbyist för vapenföretagens räkning under titeln ”före detta statsminister”.
Sten Tolgfors för att han riktat kraftig kritik mot hur Göran Persson utnyttjat sin f.d statsministertitel för att gå vapenindustrins ärenden och istället vill se mer öppenhet och transparens från politiker kopplade till lobby-företag.
till Fredrik Westerlund, FOI, för att han representerar en förlegad syn på säkerhet och samarbete och vill ha kvar kärnvapnen i Europa så länge som Ryssland inte tar första steget till tillbakadragande.
Kerstin Lundgren för att hon väckt nytt liv i frågan om taktiska kärnvapen i Europa och vill se ett ökat engagemang för att avskaffa dem.
Socialdemokraterna för deras industritillvända och protektionistiska försvarspolitik.
Broderskapsrörelsen för deras beslut att verka för ett totalförbud av vapenexporten.
Sten Tolgfors för att han helt okritiskt gett tillstånd till Nato att planera och leda stridsflygsövningen Loyal Arrow i Luleå.
Peter Rådberg för att han kritiserat regeringens hantering av frågan och samtidigt pekar på vilka rustningsreflexer och misstro den riskerar att utlösa.
till Finlands president Tarja Halonen för beskedet att Finland inte undertecknar klustervapenkonventionen.
till statsminister Fredrik Reinfeldt för beslutet att Sverige skriver under konventionen mot klustervapen.
Carl Bildt för att han inte agerat mer kraftfullt inom NSG och stoppat avtalet mellan Indien och USA.
Johan Bergenäs för att han flera gånger påtalat vikten av att Sverige stoppar avtalet.
ISP för att de gett Saab förhandsbesked att få exportera Erieye till Colombia.
den internationella koalitionen CMC för deras framgångsrika arbete mot klustervapen.
handelsminister Ewa Björling för att regeringen inte föreslår skärpta vapenexportregler.
f.d. ärkebiskop KG Hammar för hans engagemang för fred och mot vapenexport.
försvarsminister Sten Tolgfors för att han backar om nedskärningar i försvarsbudgeten.
försvarsberedningen för att de bidragit till ökat fokus på icke-militär säkerhet.
utrikesminister Carl Bildt för att han uttalat sig positivt om JAS-exporten till Thailand.
Fia-Stina Sandlund för hennes konstinstallation i Bryssel mot svensk vapenexport.
Gunilla Carlsson för att hon vill luckra upp OECD:s regler för bistånd.
Kent Härstedt för sitt arbete för att OECD:s regler för bistånd ska bibehållas.
Mikael Odenberg (m) för att han motsätter sig ett förbud av klustervapen.
socialdemokraterna för att de har vänt och nu stöder ett förbud av klustervapen.
Tony Blair för att han vill modernisera Storbritanniens kärnvapensystem.
DN:s ledarredaktion för att de kritiserar kärnvapenstaternas dubbelmoral.
USA:s FN-ambassadör John Bolton för att USA i FN röstat emot resolutionen om ATT.
Oscar Arias för hans arbete för nedrustning och ett internationellt vapenhandelsavtal.
Turkiet för att de inte respekterar rätten till vapenfri tjänst och yttrandefrihet.
Birgul Özbaris för hennes arbete för att lyfta frågan om vapenfri tjänst i Turkiet.
den svenska riksåklagaren Fredrik Wersäll för att han inte såg till att det anmälda folkrättsbrott som begåtts av en rysk officer skulle kunna utredas i Sverige.
Robert Hårdh, generalsekreterare på Helsingforskommittén, som tog aktiva steg mot att den ryska krigsförbrytaren skulle ställas till svars.