Arbetar för en fredligare värld

maj 2010

Ett ansvar som demokrati

Jag fick för inte så länge sedan en förfrågan om att åka med i konvojen Ship to Gaza. Eftersom jag skulle befinna mig i Moskva de utsatta datumen fick jag tacka för frågan men avböja.

Idag var jag på demonstrationen på Sergels torg. Det var många som hade tagit sig dit trots kort varsel – bra! Som enda representant för regeringspartierna kom Kerstin Lundgren (C) och skulle tala. Men blev innan hon ens hunnit säga klart sin första mening utbuad – inte alls bra!

Demonstration Sergels torg Ship to Gaza

Vi gjorde ett uttalande tidigare idag där vi fördömde attackerna mot Ship to Gaza. Om det är något de visar, är det att blockaden av Gaza skadar både Israel och Palestina. Blockaden stoppar inte de vansinniga raketbeskjutningarna in i Israel, utan skadar den redan hårt ansatta civilbefolkningen. Det israeliska agerandet ger bara extremgrupperna vatten på sin kvarn.

Att skjuta ihjäl civila på det sätt som den israeliska militären gjorde idag är helt oacceptabelt. Som demokratisk stat har man ett ansvar att leva upp till. En grundförutsättning måste alltid vara att acceptera den folkrätt som majoriteten av världens länder ser en säkerhetsgarant i att efterleva.

När radikala grupper gång på gång kan säga att omvärlden inte bryr sig om situationen för den palestinska civilbefolkningen, får de i slutändan helt rätt. Om ingen visar dem att så inte är fallet. Därför bör det vara en självklarhet att omvärlden tydligt visar att man inte accepterar attacker likt den mot Ship to Gaza. Det, tillsammans med att blockaden mot Gaza hävs tror jag vore två viktiga steg mot en fredligare väg framåt.

Men mest av allt undrar jag: hur i hela fridens namn tänkte ni?

Konflikthantering
Publicerad 2010-05-31

Vi hade rätt!

Justitiekanslern meddelade nyligen sitt beslut angående Svenska Freds anmälan om bristande resurser i utredningen kring misstänkta mutor vid utredningen kring försäljningen av Jas 39 Gripen till Sydafrika, Ungern och Tjeckien. JK konstaterar där att det avsatts för lite resurser till utredningen och förutsätter att problemet åtgärdas. I annat fall riskerar Sverige att få kritik från internationella organ och antalet uppklarade korruptionsfall i Sverige hamna på en otillfredsställande låg nivå.

Vi kan nu precis som vi hävdat hela tiden konstatera att utredningen fått för lite resurser till sitt förfogande. Sverige har redan blivit kritiserat tidigare av OECD av samma anledning. JK:s beslut visar inget annat än att Svenska Freds hade rätt!

Vi lämnade in en anmälan till Justitiekanslern den 18 juni 2009 med anledning av att dåvarande överåklagare Christer van der Kwast meddelat att han lagt ner utredningen på grund av bristande resurser. JK bestämde sig i slutet av augusti förra året för att granska vår anmälan.

Christer van der Kwast konstaterade i sin utredning att det förekommit dolda utbetalningar men att brott inte gick att tillstyrka. Saab:s partner BAE fick nyligen betala 3,5 miljarder kronor i bötessumma i Storbritannien för att slippa åtal i Jas-affärerna.

Att Saabs partner BAE kunde köpa sig fria i Storbritannien bevisar att oegentligheter förekommit. Det finns inga anledningar att tro att Saab skulle vara oskyldigt. Skillnaden är att i Sverige behöver man inte köpa sig fri – här läggs utredningar ner på förhand i brist på tillräckligt med resurser. För att få alla korten på bordet kräver vi att utredningen tas upp igen och görs om från början!

Uppdatering 20:50: Hör inslag i Ekot.

Vapenexport
Publicerad 2010-05-03