Arbetar för en fredligare värld

maj 2012

Damberg, Ahlin eller Löfven?

(S)-toppa vapenexporten(S)-toppa vapenexporten Idag kommenterar jag Mikael Dambergs lördagsintervju i Ekot. Även Pieter Wezeman från SIPRI är intervjuad. 

"– Jag tycker inte att en framtida lagstiftning ska möjliggöra att man exporterar vapen för strid till diktaturer" säger Mikael Damberg.

Jag tycker att uttalandet från Mikael Damberg är ett välkommet steg framåt för Socialdemokraterna. Det är ett tydligt förslag för att helt stoppa krigsmateriel för strid till diktaturer. Detta är bra. Jag ska dock förklara varför jag också måste säga att det inte är ett tillräckligt stort steg framåt.

1. I varken riksdagsbeslutet från 19 maj förra året eller i socialdemokraternas tidigare kongressbeslut (se t ex internationella programmet) nämns att det endast skulle röra krigsmateriel för strid, utan hela kategorin krigsmateriel av såväl övervakningsutrustning som vapen för strid avses.

Det låter säkert bra i många lyssnares öron när Mikael Damberg (och många andra med honom) pratar om att "vapen för strid" ska förbjudas. Men då ska man vara medveten om att det fortfarande kommer vara fritt fram för till exempel övervakningsutrustning till ickedmokratier, med all sannolikhet för miljardbelopp åren framöver.

2. Detta är ytterst problematiskt när det handlar om regimer som ägnar sig åt övervakning av sin egen befolkning som en avgörande del i sitt maktutövande. Övervakningsutrustning i händerna på diktaturer förvaldas lätt till dödliga vapen som riktas gentemot befolkningen och inte minst den politiska oppositionen i länderna.

Angående samarbetsavtalet med Saudiarabien så förstår jag det på Damberg som att man vill invänta den nya lagen för att sedan med den som motivering kunna avsluta det militära samabetet. Min kommentar till det är följande: yalla, då får ni se till att rappa på. 

3. Den utredning som Mikael Damberg hänvisar till i lördagsintervjun ska enligt uppgift nämligen inte vara klar förrän december 2014 och därefter vidtar ett långt arbete för att få till stånd en ny lag på plats. Det är remissförfaranden, lagrådsinstanser etc som ska behandla frågan. Betänk också att regeringen i detta nu har haft över ett år att presentera utredningsdirektivet men inte kunna enas om innehållet.

Det finns alltså inga som helst chanser att man med en sådan ny lag ska hinna säga upp det militära samarbetsavtalet med Saudiarabien före 15 maj 2015 om ni frågar mig. Vi kommer istället stå där med fem år till av militärt samarbete med en av världens värsta diktaturer. Den som vill föra en trovädrig linje i att avbryta samarbetet gör bäst i att påbörja detta arbete parallellt och inte hänvisa till att man avser invänta en ny lag.

4. Jag tror också att det är många med mig som är förvirrade om vilken linje S driver i vapenexportfrågan till diktaturer. Urban Ahlin, utrikespolitisk talesperson, sa i riksdagsdebatten förra veckan att "Det finns riktlinjer som i dag beskriver på vilket sätt tillstånd ska ges till vapenexport. I de riktlinjerna borde det gå att skriva in krav på demokrati i de länder som vi ska exportera till." men säger inget om att skilja på "vapen för strid" och övrig krigsmateriel. Lyssnar man till Stefan Löfven i Hübinette får man intrycket av att reglerna ska ändras så länge som det inte drabbar någon alls.

Men jag ser självfallet fram emot att Mikael Damberg och Socialdemokraterna agerar för att få en snabb förändring av vapenexporten av såväl krigsmateriel för strid som övervakningsutrustning till diktaturer så att Sverige istället för att understödja förtryckare är med och främjar demokratin och de mänskliga rättigheterna i världen. Sidoförbunden liksom en överväldigande majoritet av de socialdemokratiska medlemmarna (och väljarna) vill att partiet stoppar vapenexporten till diktaturer. 8 av 10 svenskar skulle också instämma. 

Hur svårt kan det vara?

 

Vapenexport, Urban Ahlin, Stefan Löfven, socialdemokraterna, Mikael Damberg
Publicerad 2012-05-29

Kongresshelg!

Vi har haft kongress i helgen. Här finns en liten rapport på vår hemsida om vad vi gjorde. Varmt tack till Olle Svahn, Malin Greenhill och Sebastian Dahlgren för ert engagemang i styrelsen! Välkomna Carl Linton, Andreas Ribbefjord och Eva-Lena Hjalmarsson!

Det är alltid väldigt roligt att träffa alla som kommer till kongresserna. Och extra kul var det att solen sken hela dagen och kvällen så att vi kunde ha picknick i Vitabergsparken på lördagskvällen. Maten hade vi för övrigt beställt från Babajan, en av stans bästa restauranger om ni frågar mig. Just innan hade vi varit och dött på Sergels torg för ett starkt vapenhandelsavtal, ett Arms Trade Treaty som ska förhandlas fram nu i sommar. Vi gjorde en die-in tillsammans med Svenska kyrkan, Kristna Freds, IKFF och Amnesty.

Die-in på Sergels torg för ett starkt Arms Trade TreatyDie-in på Sergels torg för ett starkt Arms Trade Treaty

För er som vill läsa mitt inledande tal på kongressen finns det bifogat nedan. Jag är stolt och glad över att ha fått möjligheten att vara ordförande för Svenska Freds i två år till. Varmt tack till alla för förtroendet!

Ps. Jag är vanligen mer levande än på bilden ovan... Ds.

, kongress, ideellt, förening, medlemmar, fred
Publicerad 2012-05-28

Medan ni tänker...

Regeringen kommer inom kort föreslå en parlamentatisk utredning av vapenexporten som ska vara klar i december 2014 enligt TT. Den ska enligt utkastet till utredningsdirektiv bland annat titta på klassificering demokrati-diktatur. 

Jag förstår inte detta långdragna arbete med att först få fram utredningsdirektiven och sen dessutom föreslå en så lång hantering av ärendet.

I frågan om definition av demokrati-diktatur finns redan flertalet register, system och listor att använda sig av. Freedom House är ett exempel som vi använde i vårt kampanjmaterial på demokratikriterium.nu förra året

Varför göra det så svårt för sig?

Medan ni tänker på vad demokrati betyder kommer Sverige hinna beväpna diktaturer för 20 miljarder kronor fram tills er utredning är klar i december 2014 baserat på de senaste årens statistik. Ska det vara så svårt? Dra inte frågan i långbänk. Stoppa vapenexporten till diktaturer nu.

Vapenexport, utredning, långbänk, diktatur, demokrati
Publicerad 2012-05-22

Avdragsrätt som träffar snett

Skrammel. Foto: Flickr/sunefrackSkrammel. Foto: Flickr/sunefrack "Oavsett om man är för en avdragsrätt eller inte, är den nuvarande utformningen problematisk. Det är ett steg mot en politik där regeringen väljer ut vilken verksamhet som bör vara viktigast i ideella organisationer och styr hur vi bör organisera oss." 

skriver Hanna Hallin på Sektor3, tankesmedjan för det civila samhället, den 2 januari i år på Svd Brännpunkt. När reformen för att kunna göra avdrag på gåvor till det civila samhället genomfördes hyllades den av många, främst företrädare för Kristdemokraterna, som en stor framgång.

Nu har en rad uppföljningar gjorts kring hur pass stort genomslag den har haft. Resultatet av dessa bör rimligen föranleda en omprövning från regeringen i frågan. Den största kritiken ligger i att ändamålet är för snävt definierat, att det är för små summor och att företag inte kan göra avdrag. I går rapporterade Ekot bland annat om detta: "Ljumt intresse för avdrag på hjälpgåvor". Se också ett tidigare inslag med Sofia Walan, generalsekreterare på Kristna Fredsrörelsen: "Kritik mot skatteavdrag för välgörenhet".

Till detta vill jag gärna lägga till några ytterligare synpunkter. När vi i Svenska Freds övervägde att ansöka om denna möjlighet, man måste ansöka om den, insåg vi väldigt snart tre saker: 1) det kostar 10 000 kronor bara för att ansöka. Då vet du inte ens om du kommer bli beviljad rätten att vara med som organisation hos Skatteverket. Och därefter kostar det dig 7000 kronor om året. 2) ändamålet ska vara hjälpverksamhet eller forskning, vilket vi inte ägnar oss åt. 3) det kräver en stor administration som vi inte mäktar med just nu - ett exempel är att varje gåva föranleder att kontrolluppgift ska lämnas till Skatteverket. 

Nu må en del tro att Svenska Freds är en gigantisk organisation med en mängd resurser. Men vi är en väldigt liten organisation jämfört med många andra som kanske är lika kända som vi är, t ex Röda Korset eller Rädda Barnen och har inte samma administrativa resurser som gör att vi ens kan vara med och ta del av reformen. 

Reformen exkluderar alltså en rad organisationer som har påverkansarbete som fokus snarare än hjälpverksamhet. Gunnar Strömmer i SvD skriver träffsäkert: "Den nya avdragsrätten uppmuntrar stöd till barn med föräldrar som dricker, men inte till nykterhets- eller idrottsrörelsen som arbetar för att förebygga missbruk. Bidrag till människor som drabbats av miljökatastrofer gynnas, men inte engagemang i miljörörelser som scouterna eller Fältbiologerna."

Han skulle också kunna ha skrivit att avdraget gynnar organisationer som arbetar med att hjälpa människor drabbade av krig, men inte organisationer som arbetar med att förebygga dem.

I detta finns också en rent samhällspolitisk dimension i reformen som inte går att låta bli att kommentera. Och som man måste vara medveten om, oavsett om man gillar avdragsfrågan eller inte.

Visst är det hjälparbete som utförs av civila samhällets organisationer oerhört viktigt, vilket också framgår av Strömmers ovan refererade text. Men jag kan inte låta bli att jämföra med två andra inslag i samhällsförändringen som har skett under nuvarande regering.

1. det statliga stödet till svenska organisationer som arbetar med information och påverkan i biståndsfrågor har halverats.

2. biståndsdebatten präglas alltmer av sk gammelbistånd där spisar värderas högre än kapacitetsuppbyggnad där människor i utvecklingsländer får sätta målen för vilket stöd som behövs för utveckling och fattigdomsbekämpning.

Det är väldigt svårt att utifrån dessa förändringar inte dra slutsatsen att regeringen vill minska närvaron av påverkansarbete från civila samhället. Det låter i mina öron inte särskilt främjande för demokratin. Istället för förebyggande och demokratisk granskning och påverkansarbete främjas välgörenhet. 

När informationsanslaget till civila samhället minskades med drygt 50 procent tror jag det var många som tänkte att detta skulle kompenseras av avdragsreformen för gåvor. Så är det alltså inte.

Det är frågan om två helt olika saker. En gåvoreform som uppmuntrar till givande till hjälpverksamhet kommer ju landa just i det, stöd till kläder, mat etc. Den främjar däremot inte påverkansarbete eller förebyggande av de katastofer eller mänskliga tragedier som hjälporganisationer riktar in sig mot, dvs politik och påverkan för att förhindra hemlöshet, korruption, krig eller avsaknad av vissa mänskliga rättigheter. Istället för att skapa förutsättningar för ett ökat förebyggande landar regeringens reformer i andra änden, den där det redan gått åt pipsvängen. 

Jag hoppas ingen missförstår mig. Jag vill att det ska finnas ett bra och gediget stöd för de människor och länder där man behöver göra akuta insatser. Men om det inte satsas mer på att främja bättre utvecklingsbistånd och påverkansarbete i Sverige kommer vi med stor sannolikhet inte landa i någon förbättring, utan enbart kunna ägna tid åt att släcka bränder.

Finns då inte förutsättningarna för en förbättrad reform som fångar upp hela bredden av engagemang och arbete som ryms inom det civila samhället i Sverige? Jovisst gör det det. 

I regeringens proposition, "En politik för det civila samhället" skriver man bland annat väldigt bra: "Regeringen föreslår att målet för politiken ska vara att förbättra villkoren för det civila samhället som en central del av demokratin. Detta ska ske, i dialog med det civila samhällets organisationer, genom att utveckla det civila samhällets möjligheter att göra människor delaktiga, genom att stärka det civila samhällets förutsättningar att bidra till samhällsutvecklingen och välfärden samt genom att fördjupa och sprida kunskapen om det civila samhället." (min kursivering)

Sektor3 föreslår att just också att grunden för avdragsreformen borde ta sitt avstamp i regeringens egen politik för det civila samhället.

Låt mig förresten påminna om att det så klart fortfarande precis som tidigare går bra att ge stöd till påverkansarbete att göra det. Dock utan möjligheten att göra avdrag för din gåva. Tyvärr.

, skatteverket, ideellt, gåvor, förebyggande, engagemang, avdrag
Publicerad 2012-05-14

Diktatorerna samlar stöd

Oj vad många uppmuntrande ord vi fick höra i dag! Svenska Freds var ute på stan i 1 maj-tågen och samlade in namn till vår misstroendeförklaring av vapenexporten, vi värvade medlemmar och pratade om fredsfrågor med demonstranterna. 

Vi sprang också på Vladimir Mankinenko och Fadi bin Aziz, president respektive kung i länderna Abusistan och Dictatoria som just nu är på statsbesök. Var det någon mer än vi som fick det här pressmeddelandet de skickade ut i morse?

Just när vi gick förbi körsbärsblommorna i Kungsträdgården stod de där och poserade. Precis som alla andra! 

Under körsbärsträden som alla andra!Under körsbärsträden som alla andra!

Deras syfte var uppenbart. Eftersom riksdagen har beslutat att vapenexporten till ickedemokratier ska skärpas, behövde Vladde och Fadi komma till Sverige för att uttrycka sin uppskattning. Därför var de här på 1 maj för att bland annat tacka Socialdemokraterna för deras långvariga stöd och vapensamarbeten. Internationell vapensolidaritet kallas det! 

Det är för övrigt några riktiga linslusar de där två...

1 maj i Kungsträdgårdende var i Kungsträdgården

 

Diktatorer i Humlegården på 1 majvid tåget i Humlegården...

 

och sen inte minst på Norra Bantorget...och sen inte minst på Norra Bantorget!

 

I Humlegården hörde jag förresten två damer just intill mig säga med eftertryck: "Det här var det bästa med hela tåget!" och syftade på de två diktatorerna. "Det gjorde ni bra!" sa de. 

Här kan ni se en video från deras besök i Humlegården.

Och som sagt, vi hade också fullt upp med att värva nya medlemmar och samla in namn till vår misstroendeförklaring. Vi fick 40 nya medlemmar i dag - varmt välkomna!

Medlemsvärvning i KungsträdgårdenMedlemsvärvning i Kungsträdgården

 

Glada värvare efter en lyckad eftermiddag!Glada värvare efter en lyckad eftermiddag!  

Det var ett allvarligt ämne vi lyfte i dag, men vi valde att göra det med humor. Vi tror det är ett bra sätt att få fram budskapet på. Vad tycker ni? Det finns nämligen en hel rad diktatorer ute i världen som har all anledning att tacka Sverige för den trogna vapenexporten. Det vill vi i Svenska Freds ändra på. 

 

Svenska politiker pratar om demokrati och mänskliga rättigheter till höger
och vänster. Men samtidigt tillåter de export av krigsmateriel för miljardbelopp till diktaturer runtom i världen. Vår vapenexport bidrar till att Finn ett felVapenexport till höger och vänster upprätthålla förtrycket och legitimera regimerna. Det är också ett demokratiskt problem att vapenaffärerna hemligstämplas så att ingen kan ställas till svars.

Svenska Freds kräver ett stopp för svensk vapenexport till diktaturer. Utnyttja din demokratiska rättighet, gör din röst hörd och skriv under vår misstroendeförklaring mot vapenexporten. Du kan skriva under genom att sms:a ”demokrati”, mellanslag och ditt namn till 72950, eller skriv under direkt här på webben.

Försvars- och säkerhetspolitik, Vapenexport, solidaritet, diktatorer, 1 maj
Publicerad 2012-05-01