Arbetar för en fredligare värld

Vapenexport

Planeringsmöte med GSoA

I helgen har det varit möte inom ENAAT, europeiska organisationer och nätverk som jobbar mot vapenhandel. Vi har bland annat presenterat och diskuterat utvecklingen inom respektive länders vapenexport, varit på föreläsningar om ICT-direktivet och om drönare.

Tillsammans med våra vänner i den schweiziska organisationen GSoA, fritt översatt "Organisationen för ett Schweiz utan armé", passade vi på att prata igenom kommande samarbete kring Jas Gripen och affären mellan Sverige och Schweiz. 

Vi konstaterade att det är väldigt olika tonläge i debatten i respektive länder. I Schweiz är många väldigt kritiska. Affären är långt ifrån avgjord. Där säger regeringsföreträdare att beslut från Sverige om att satsa på  Super-Jas måste föregå det schweiziska. Och opinionen är generellt skeptiskt till en så dyr stridsflygaffär. GSoA jobbar bland annat för att få till stånd en folkomröstning om affären.

I Sverige lät det i november som att allt redan var klappat och klart. Här är det inte särskilt många som känner till den negativa opinionen i Schweiz. Och här är beskedet att Sverige tänker satsa på att utveckla ett antal Super-Jas om någt annat land väljer att köpa. 

Schweiz väntar på att Sverige ska fatta beslut om att uppgradera. Dessutom ska landets parlament godkänna köpet, vilket inte gjorts än. Sverige väntar på att Schweiz (eller annat land) ska lämna besked om att de ska köpa. Något säger mig att detta dödläge kommer att användas som argument från industri och politiker i Sverige för att driva igenom satsningen ändå. Minsta lilla halmstrå greppas tag i för att fortsätta att hitta anledningar till att driva igenom miljarder i utgifter på Super-Jas.

Det finns inga säkerhetspolitiska motiv för köp eller uppgraderingar av Jas Gripen och vid en affär kommer det att leda till stora utgifter för skattebetalarna i såväl Schweiz som i Sverige. Tvärtom kommer det innebära ökade kostnader och löften om långtgående satsningar i decennier framöver. Kostnader som vi sedan inte kommer att kunna dra ner på pga de löften vi gett till andra länder som köpt planet. Att fortsätta satsningen på Jas Gripen är bara så fel det kan bli.

I april var min kollega Rolf Lindahl på besök på GSoA:s årsmöte, vilket blev avstampet för våra gemensamma ansträngningar att hindra affären. I går hade vi vårt andra möte, denna gången i Berlin. Vår gemensamma plan börjar ta form.

Svenska Freds och GSoA fortsätter planerna mot Gripen-affärenSvenska Freds och GSoA fortsätter planerna mot Gripen-affären

Försvars- och säkerhetspolitik, Vapenexport, Super-Jas, Jas Gripen, GSoA, Enaat, Berlin
Publicerad 2012-06-18

Utredning om vapenexporten

Om du vill slippa uppmärksamhet, släpp ditt pressmeddelande på en fredag efter lunch. Då är ändå alla så såsiga och tänker på helgen (fredagsmys!) att risken för att någon fångar upp det som står i ditt pressmeddelande är minimal. Detta är standardknepet för alla som jobbar med politik och massmedia. 

Därför blev jag jätteglad när jag hörde att Studio ett skulle göra en utfrågning av Ewa Björling om det utredningsdirektiv som presenterades på SvD Brännpunkt under fredag förmiddag. 

Jag börjar med det som är positivt. Jag ser att utredningen har i uppgift att träffa representanter från det civila samhället, den ska se över möjligheten att öka transparensen och den ska även lämna ett antal delbetänkanden. Det är också bra att följdleveranser ska ses över. 

Det som oroar mig, och som jag sa i det inslag i Studio ett som sändes i fredags eftermiddag, är att mellan raderna läser jag att utifall de ekonomiska konsekvenserna blir för stora då kommer det inte bli någon ändring. Detta är oroande. 

Lägg till detta att det först har tagit över ett år att presentera utredningsdirektivet, sedan ska arbetet fortgå i 2,5 år, därefter följer ett remissförfarande, det ska skrivas en proposition osv. Inte en chans att vi har en ny vapenexportlagstiftning före 2017 om allt flyter på. I bästa fall från juli 2016.

Urban Ahlin (S) kommenterar i Studio ett att det är olyckligt att utredningsarbetet skjuts över valet och att det borde kunna gå att göra svårare att exportera till ickedemokratier betydligt snabbare.

På frågan om utredningen så har såväl Ewa Björling som Fredrik Reinfeldt upprepade gånger pratat om att Sverige har en restriktiv lag om vapenexport som följs bra och att vi har ett transparent system. Detta ska nu "göras ännu striktare". Något säger mig att regeringen (läs (M)) helst inte vill se någon förändring alls i frågan.

Sist: jag tycker det är oerhört sorgligt att direktivet och arbetet med att se över vapenexporten förefaller vara formulerad utifrån ett katastofperspektiv. Ekonomiska hänsyn för vapenindustrin väger tungt liksom hur det skulle påverka de bilaterala avtal Sverige har med andra länder. Lägg till detta det statscentrerade perspektiv som ju var det problem som identifierades från första början - under den arabiska våren insåg (de flesta av) riksdagspartierna att det inte var hållbart att hänvisa till statssäkerhet och statliga relationer eftersom konsekvenserna av detta synsätt gjorde att människor med krav på demokrati slogs ner brutalt. 

Ni kunde väl ha fortsatt på den linjen och istället formulerat ett möjlighetsdirektiv. Sverige har en möjlighet att slå fast en stark ståndpunkt: inga fler vapen till förtryckare. Vilka fördelar skulle vi få av detta? Vilka möjligheter innebär det? Istället är det formulerat som en förlustaffär redan innan saken är utredd. Så dumt! 

Ska det behöva vara så svårt? Vapenexportutredningen kan komma att hålla på i 2,5 år. Medan utredningen ägnar sig åt att tänka över vad demokrati innebär, kommer Sverige att beväpna diktaturer för ytterligare 20 miljarder kronor i nuvarande takt. Vi kräver skärpt lagstiftning och en hårdare praxis som stoppar vapenexport till diktaturer och vi kräver det omgående, inte efter nästa eller näst-nästa val.

Uppdatering 5/6: Jag insåg att jag glömde en väldigt viktig information i går angående kommitténs sammansättning. Den ska spegla riksdagsmajoriteten, vilket innebär att (S) och (M) har tre platser vardera och övriga riksdagspartier har en plats vardera. Detta framgick varken av intervjun med Ewa Björling i det ovan refererade inslaget i Studio ett, eller ens i själva utredningsdirektivet. (S) och (M) har alltså möjlighet att styra utredningen precis som de vill. Alla krafter inom (S) som vill påverka partiet internt mot en mer restriktiv inrikning vet vilka möjligheter och utmaningar detta innebär. 

Lyssna också på detta inslag i Ekot med Ewa Björling: 

Vapenexport, vapenexportutredning, Studio ett, Ewa Björling
Publicerad 2012-06-04

Damberg, Ahlin eller Löfven?

(S)-toppa vapenexporten(S)-toppa vapenexporten Idag kommenterar jag Mikael Dambergs lördagsintervju i Ekot. Även Pieter Wezeman från SIPRI är intervjuad. 

"– Jag tycker inte att en framtida lagstiftning ska möjliggöra att man exporterar vapen för strid till diktaturer" säger Mikael Damberg.

Jag tycker att uttalandet från Mikael Damberg är ett välkommet steg framåt för Socialdemokraterna. Det är ett tydligt förslag för att helt stoppa krigsmateriel för strid till diktaturer. Detta är bra. Jag ska dock förklara varför jag också måste säga att det inte är ett tillräckligt stort steg framåt.

1. I varken riksdagsbeslutet från 19 maj förra året eller i socialdemokraternas tidigare kongressbeslut (se t ex internationella programmet) nämns att det endast skulle röra krigsmateriel för strid, utan hela kategorin krigsmateriel av såväl övervakningsutrustning som vapen för strid avses.

Det låter säkert bra i många lyssnares öron när Mikael Damberg (och många andra med honom) pratar om att "vapen för strid" ska förbjudas. Men då ska man vara medveten om att det fortfarande kommer vara fritt fram för till exempel övervakningsutrustning till ickedmokratier, med all sannolikhet för miljardbelopp åren framöver.

2. Detta är ytterst problematiskt när det handlar om regimer som ägnar sig åt övervakning av sin egen befolkning som en avgörande del i sitt maktutövande. Övervakningsutrustning i händerna på diktaturer förvaldas lätt till dödliga vapen som riktas gentemot befolkningen och inte minst den politiska oppositionen i länderna.

Angående samarbetsavtalet med Saudiarabien så förstår jag det på Damberg som att man vill invänta den nya lagen för att sedan med den som motivering kunna avsluta det militära samabetet. Min kommentar till det är följande: yalla, då får ni se till att rappa på. 

3. Den utredning som Mikael Damberg hänvisar till i lördagsintervjun ska enligt uppgift nämligen inte vara klar förrän december 2014 och därefter vidtar ett långt arbete för att få till stånd en ny lag på plats. Det är remissförfaranden, lagrådsinstanser etc som ska behandla frågan. Betänk också att regeringen i detta nu har haft över ett år att presentera utredningsdirektivet men inte kunna enas om innehållet.

Det finns alltså inga som helst chanser att man med en sådan ny lag ska hinna säga upp det militära samarbetsavtalet med Saudiarabien före 15 maj 2015 om ni frågar mig. Vi kommer istället stå där med fem år till av militärt samarbete med en av världens värsta diktaturer. Den som vill föra en trovädrig linje i att avbryta samarbetet gör bäst i att påbörja detta arbete parallellt och inte hänvisa till att man avser invänta en ny lag.

4. Jag tror också att det är många med mig som är förvirrade om vilken linje S driver i vapenexportfrågan till diktaturer. Urban Ahlin, utrikespolitisk talesperson, sa i riksdagsdebatten förra veckan att "Det finns riktlinjer som i dag beskriver på vilket sätt tillstånd ska ges till vapenexport. I de riktlinjerna borde det gå att skriva in krav på demokrati i de länder som vi ska exportera till." men säger inget om att skilja på "vapen för strid" och övrig krigsmateriel. Lyssnar man till Stefan Löfven i Hübinette får man intrycket av att reglerna ska ändras så länge som det inte drabbar någon alls.

Men jag ser självfallet fram emot att Mikael Damberg och Socialdemokraterna agerar för att få en snabb förändring av vapenexporten av såväl krigsmateriel för strid som övervakningsutrustning till diktaturer så att Sverige istället för att understödja förtryckare är med och främjar demokratin och de mänskliga rättigheterna i världen. Sidoförbunden liksom en överväldigande majoritet av de socialdemokratiska medlemmarna (och väljarna) vill att partiet stoppar vapenexporten till diktaturer. 8 av 10 svenskar skulle också instämma. 

Hur svårt kan det vara?

 

Vapenexport, Urban Ahlin, Stefan Löfven, socialdemokraterna, Mikael Damberg
Publicerad 2012-05-29

Medan ni tänker...

Regeringen kommer inom kort föreslå en parlamentatisk utredning av vapenexporten som ska vara klar i december 2014 enligt TT. Den ska enligt utkastet till utredningsdirektiv bland annat titta på klassificering demokrati-diktatur. 

Jag förstår inte detta långdragna arbete med att först få fram utredningsdirektiven och sen dessutom föreslå en så lång hantering av ärendet.

I frågan om definition av demokrati-diktatur finns redan flertalet register, system och listor att använda sig av. Freedom House är ett exempel som vi använde i vårt kampanjmaterial på demokratikriterium.nu förra året

Varför göra det så svårt för sig?

Medan ni tänker på vad demokrati betyder kommer Sverige hinna beväpna diktaturer för 20 miljarder kronor fram tills er utredning är klar i december 2014 baserat på de senaste årens statistik. Ska det vara så svårt? Dra inte frågan i långbänk. Stoppa vapenexporten till diktaturer nu.

Vapenexport, utredning, långbänk, diktatur, demokrati
Publicerad 2012-05-22

Diktatorerna samlar stöd

Oj vad många uppmuntrande ord vi fick höra i dag! Svenska Freds var ute på stan i 1 maj-tågen och samlade in namn till vår misstroendeförklaring av vapenexporten, vi värvade medlemmar och pratade om fredsfrågor med demonstranterna. 

Vi sprang också på Vladimir Mankinenko och Fadi bin Aziz, president respektive kung i länderna Abusistan och Dictatoria som just nu är på statsbesök. Var det någon mer än vi som fick det här pressmeddelandet de skickade ut i morse?

Just när vi gick förbi körsbärsblommorna i Kungsträdgården stod de där och poserade. Precis som alla andra! 

Under körsbärsträden som alla andra!Under körsbärsträden som alla andra!

Deras syfte var uppenbart. Eftersom riksdagen har beslutat att vapenexporten till ickedemokratier ska skärpas, behövde Vladde och Fadi komma till Sverige för att uttrycka sin uppskattning. Därför var de här på 1 maj för att bland annat tacka Socialdemokraterna för deras långvariga stöd och vapensamarbeten. Internationell vapensolidaritet kallas det! 

Det är för övrigt några riktiga linslusar de där två...

1 maj i Kungsträdgårdende var i Kungsträdgården

 

Diktatorer i Humlegården på 1 majvid tåget i Humlegården...

 

och sen inte minst på Norra Bantorget...och sen inte minst på Norra Bantorget!

 

I Humlegården hörde jag förresten två damer just intill mig säga med eftertryck: "Det här var det bästa med hela tåget!" och syftade på de två diktatorerna. "Det gjorde ni bra!" sa de. 

Här kan ni se en video från deras besök i Humlegården.

Och som sagt, vi hade också fullt upp med att värva nya medlemmar och samla in namn till vår misstroendeförklaring. Vi fick 40 nya medlemmar i dag - varmt välkomna!

Medlemsvärvning i KungsträdgårdenMedlemsvärvning i Kungsträdgården

 

Glada värvare efter en lyckad eftermiddag!Glada värvare efter en lyckad eftermiddag!  

Det var ett allvarligt ämne vi lyfte i dag, men vi valde att göra det med humor. Vi tror det är ett bra sätt att få fram budskapet på. Vad tycker ni? Det finns nämligen en hel rad diktatorer ute i världen som har all anledning att tacka Sverige för den trogna vapenexporten. Det vill vi i Svenska Freds ändra på. 

 

Svenska politiker pratar om demokrati och mänskliga rättigheter till höger
och vänster. Men samtidigt tillåter de export av krigsmateriel för miljardbelopp till diktaturer runtom i världen. Vår vapenexport bidrar till att Finn ett felVapenexport till höger och vänster upprätthålla förtrycket och legitimera regimerna. Det är också ett demokratiskt problem att vapenaffärerna hemligstämplas så att ingen kan ställas till svars.

Svenska Freds kräver ett stopp för svensk vapenexport till diktaturer. Utnyttja din demokratiska rättighet, gör din röst hörd och skriv under vår misstroendeförklaring mot vapenexporten. Du kan skriva under genom att sms:a ”demokrati”, mellanslag och ditt namn till 72950, eller skriv under direkt här på webben.

Försvars- och säkerhetspolitik, Vapenexport, solidaritet, diktatorer, 1 maj
Publicerad 2012-05-01

Mer vård, mindre vapenexport

"Sverige har byggt sitt välstånd, sin rikedom, våra möjligheter att ha bra sjukvård, bra välfärd, på att vi handlar med andra länder", sa Fredrik Reinfeldt den 9 mars i år som svar på frågan varför det är bra att Sverige har en vapenexport till Saudiarabien. Han meddelade också att han aldrig kommer att darra på manschetten i frågan. 

Motivet till denna export är alltså att värna det svenska välståndet och att ha en bra sjukvård.

I dag kommenterade Fredrik Reinfeldt förslaget om att ge vård på lika villkor till papperslösa som till svenska medborgare, ett krav som länge drivits av flera organisationer och politiska partier. Fredrik Reinfeldt tvekar. Det är för kostsamt att vara så generös, är argumentet. 

Sverige har flera gånger blivit kritiserade av FN för att inte leva upp till de åtaganden som mänskliga rättigheter och rätten till hälsa som Sverige har undertecknat. 

Det verkar finnas en djup okunskap i dag hos inte bara regeringen utan även hos opinionsbildare i frågan om vad som egentligen är mänskliga rättigheter. Corren skriver på ledarplats i dag att det endast är vad de kallar de politiska rättigheterna som är universella. (Dvs de medborgerliga och politiska rättigheterna för att vara mer exakt) Exempel som yttrandefrihet och religionsfrihet lyfts fram som universella, medan sk "välfärdsrättigheter" som rätten till vård för papperslösa, inte är det.

Man ska då vara medveten om de mänskliga rättigheternas odelbarhet är fastslaget i Wiendeklarationen från 1993: "All human rights are universal, indivisible and interdependent and interrelated. The international community must treat human rights globally in a fair and equal manner, on the same footing, and with the same emphasis." 

Det finns gott om exempel på försök att politisera de mänskliga rättigheterna. Sprickan går mellan politiska rättigheter å ena sidan, och ekonomiska, sociala och kulturella å den andra, enligt en så kallad höger-vänsterskala. Jag är så oerhört trött på detta. Det är att helt förvanska syftet med värnandet av de mänskliga rättigheterna från början. Problemet med att mänskliga rättigheter inte följs är ju just för att det finns alltför många som är villiga att göra politik av dem. 

Dock kan politiken vara med och skapa förutsättningar för att lösa de frågor där skyddet av mänskliga rättigheter behöver stärkas, som till exempel i frågan om rätten till vård för papperslösa. 

Fredrik Reinfeldt tänker inte darra på manschetten kring det som har skapat välstånd för Sverige och gett svenskar bra sjukvård: en skyhög vapenexport som underblåser krig och främjar förtryck. Inga tecken så långt ögat kan nå på att några uppskärpningar är på väg att göras i den här frågan. 

Han anser däremot att det är för kostsamt att ge vård åt de människor som sökt sig hit i behov av skydd, bland annat kommandes från länder eller konfliktområden där svensk krigsmateriel använts. 

Så kontentan är alltså att den svenska vapenexporten ska fortsätta flöda till krig och förtryck utan några som helst restriktioner eftersom det skapar välstånd i Sverige.

Men nåde er därute i världen som får för er att ta er hit och vara i behov av medicinsk hjälp. Någon sådan kan ni inte räkna med. Välståndet gäller nämligen inte er. 

Detta är för mig en rent medmänskligt förkastlig politik som förs. Mer vård. Mindre vapenexport. Det är det enda rätta. Inskränkningarna sker just nu på helt fel ställe. Faktum är att alla mina manschetter darrar.

Vapenexport, vård till papperslösa, migration, Fredrik Reinfeldt, asyl
Publicerad 2012-04-27

"What about the arms deals? That is different"

Human rights activist Sayed Mohamed Alawi from Bahrain and Sweden's Foreign Minister Carl BildtHuman rights activist Sayed Mohamed Alawi from Bahrain and Sweden's Foreign Minister Carl Bildt Sayed skickade ett mail till mig i söndags. Han berättade att han träffade Carl Bildt på Stockholm Internet Forum, en konferens som förra veckan samlade nätaktivister från en rad länder, bland annat Jemen, Bahrain, Pakistan och Syrien, som jobbar för demokrati och utveckling på ett eller annat sätt med hjälp av internet och sociala medier. Efter Carld Bildts anförande passade Sayed på att gå fram och fråga om vapenhandeln med Bahrain och Saudiarabien. 

Han frågade Carl Bildt varför Sverige inte stoppar vapenexporten till länderna med tanke på hur både Barhain och Saudiarabien slår ner kraven på demokrati från befolkningen. Sayed kritiserade också Sverige för dubbelmoralen i bland annat hur man agerar mot Syrien.

"I asked the Foreign Minister to stop arming the two dictator regimes, Bahrain and Saudi, and the fact that the Saudis have sent their troops across to Bahrain to suppress the popular uprising and the troops are still present in Bahrain. I also criticized him for the Swedish government double standard policy towards Bahrain and Syria. 

The Foreign Minister responds “this is different” with no further comment".

 

Vapenexport, Calr Bildt, Bahrain, arms trade, Stockholm Internet Forum, democracy
Publicerad 2012-04-24

Först försvarsministern och nu näringsministern

En sak är säker. När något viktigt eller uppseendeväckande har hänt går det inte att missa i sociala medier. Jag insåg väldigt snabbt i mitt Twitterflöde att jag måste lyssna på Ekots lördagsintervju så snart jag bara kunde när jag kom hem idag.

Det var en ren förskräckelse. Det är andra ministern den här veckan som inte kan skilja på demokrati och diktatur. Först försvarsministern och nu näringsministern. 

Låt mig börja med att säga att Annie Lööf och Karin Enström är inte på något sätt de första som uttryckt sig på detta sätt, utan svaret kan också höras från socialdemokratiskt håll i vad som framstår som mer och mer arroganta försök att skjuta undan frågan och ducka inför svaret på vad man kommer göra för att stoppa vapenexporten till diktaturer. Som ett sätt att slippa svara "ingenting alls" tror ledande, och i många fall i övrigt kloka, personer att de ska komma undan med svaret "men det är ju så svårt att dra en tydlig gräns för vad som är demokrati".

Om vi börjar med att gå in på www.riksdagen.se och sedan klickar oss vidare till "Så funkar riksdagen". Just alldeles under bilden till höger under "Frågor & svar" kan man klicka på frågan "Vad är demokrati"

Demokrati enligt riksdagens hemsidaDemokrati enligt riksdagens hemsida

Svaret lyder: "Det finna många olika sorters demokrati och olika grupper tycker att ordet står för olika saker. Grundläggande är i demokrati är alla människors lika värde och rättigheter. Exempelvis likhet inför lagen och att varje röst i ett val är lika mycket värd. Mänskliga fri- och rättigheter, till exempel yttrandefrihet är också kännetecknande för en demokrati. Och att det råder fria val."

Är denna korta fortbildningsinsats i demokrati tillräcklig eller behövs ytterligare information i frågan undrar jag?

Åter till lördagsintervjun.

Intervjun börjar med att Annie Lööf går ut starkt med att säga: ”mänskliga fri- och rättigheter är inget som man kan kompromissa om, utan mänskliga fri- och rättigheter är universella värden som ska värnas även när man exporterar krigsmateriel."

Därefter följer ca 8 minuter av kompromissande om vad som är demokrati, diktatur och värnandet av mänskliga fri- och rättigheter vs krigsmaterielsamarbete med diktaturer. Kina verkar vara okej att sälja vapen till. Saudiarabien ska det göras en översyn av. Inte ett endaste tydligt nej under hela intervjun om att diktaturer inte ska kunna beväpnas med svenska vapen. Om varken Saudiarabien eller Kina utesluts som köpare av krigsmateriel, vad finns det då för värnande av mänskliga fri- och rättigheter kvar att göra?

Jag vet inte vad som är mest beklämmande i det hela. Att Anniel Lööf inte känner till vapenembargot med Kina? Är det för att Wen Jiabao träffar näringsministern på måndag? Att hon pratar om bekämpningsmedel, som är en helt annan sak eftersom det rör sig om PDA (produkter med dubbla användningsområden) och därmed ett helt annat regelverk? PDA är förvisso väldigt farliga om de sätts i fel händer och syfte men nu var det ju inte det frågan gällde. Och sen det här med att exportkontrollrådet ska kontrollera så att lagen efterlevs. 

Är det så att Annie Lööf har medarbetare som behöver läsa på bättre? Exportkontrollrådet är ett rådgivande organ som ger sin syn på affärer innan de sker. De går inte in och kontrollerar i efterhand. Det är det riksdag och regering som ska göra. 

De av er som sett att vi i torsdags var på Saabs bolagsstämma vet att vi i Svenska Freds tycker att företagen ska ta större eget ansvar. Men när Annie Lööf säger att näringslivet bör bli bättre på att ta samhällsansvar, varför ska de göra det när deras egen minister inte ens vill skilja på demokrati och diktatur eller konstatera att Saudiarabien kränker mänskliga rättigheter?

Jag ser nu att ett förtydligande gjorts i Expressen:

"- Jag tänker verkligen inte föreslå att Sverige ska exportera vapen till Kina och jag anser inte att Kina är en demokrati. Mitt syfte var att förklara hur systemet som reglerar vapenexport fungerar och vilka myndigheter och system som hanterar bedömningarna av exporttillstånden.

- Min avsikt var att illustrera hur komplicerat det är att konstruera dessa system, och att jag och Centerpartiet ställer krav på skärpningar."

Vilka skärpningar talar vi om då?

Jag är ledsen men Centerpartiet fortsätter med all tydlighet att svaja på målet i frågan om vapenexport till diktaturer. Det bådar riktigt illa inför det kommande arbetet med att se över lagstiftningen och skärpa vapenexporten till ickedemokratier så som regeringen fick i uppdrag att göra av riksdagen.

 

Uppdatering 21/4: På Ekot och DN.se just nu kan jag läsa att näringsministern ångrar sitt uttalande om Kina. Men det finns fortfarande inget om på vilket sätt vapenexporten till ickedemokratier ska skärpas.

I går blev jag intervjuad av Expressen. Kan inte hitta artikeln på nätet men det går att läsa i dagens papperstidning. 

Vapenexport, lördagsintervjun, diktaturer, demokrati, Annie Lööf
Publicerad 2012-04-21

Logiska saltomortaler på Saabs bolagsstämma

Vi är nyss tillbaka efter Saabstämman på Globen och Annexet. Det är jubileum det här året för Saab. 75 år närmare bestämt.

Jag hade redan försökt förbereda mig mentalt på att jippofaktorn antagligen skulle vara hög. Och det var den. Nedtonat men som vilket mingelparty som helst som vill vara classy men inte vräkigt. Här firar vi med stil.

Efter säkerhetskontrollen blev vi erbjudna varsin liten Saab-väska med inne på Saabstämmaninne på Saabstämman stämmohandlingar. Sen gick vi in i första salen. Det var fullt med människor som strosade runt på den röda heltäckningsmattan med en tallrik i ena handen och kaffekoppar i den andra. Några stod runt borden och pratade och åt, andra satt ner på stolar som grupperats i runtom i salen.

Tonerna från pianisten spreds genom rummet och fick mig att tänka på känslan man får när man lyssnar på Frank Sinatra i en hotellobby.

Tårta, röd heltäckningsmatta, klirr från bestick på tallrikar. Små
vapensystem på utställning på olika ställen i lokalen. Banderoller med Saabs logga och "75 years of defence and security". Ett Jas Gripen som fondskylt. Och så Sinatra-känslan ovanpå det. Vi kände oss, som alltid, malplacerade.

Rolf, jag och SayedRolf, jag och Sayed Jag väldigt glad för att vi hade möjligheten att ha Sayed från Bahrain med oss in så att han kunde ställa sina frågor till ledningen.

Vid frågestunden lämnade jag mikrofonen till Sayed och lät honom ställa första frågan.

Han berättade om sig själv, var han kom ifrån och hur han sett de fredliga protesterna slås ner av regimen i Bahrain och Saudiarabien förra våren. Han berättade att tiotusentals människor i Bahrain frågar varför Sverige och Saab beväpnar diktaturerna i regionen när de så uppenbart har för avsikt att med våld krossa demokratirörelsen. Han frågade om Saab tänkte sluta upp med att beväpna regimerna. Ledningen såg uppenbart besvärad ut av hans närvaro och fråga. 

Sedan var det min tur. Jag ställde min fråga utifrån FN:s Global Compact och särskilt princip nummer 2 om att företag ska säkerställa sig om att man inte bidrar till känkningar av mänskliga rättigheter. Jag undrade hur Saab menar att företaget efterlever denna princip med tanke på att de beväpnat flera av regimerna som brutalt har slagit ner demokrati- och MR-aktivister under arabiska våren. Jag såg ett väldigt anstängt uttryck i Markus Wallenbergs ansikte.

Jag ska bara backa bandet lite innan jag återger vad Saabledningen svarade.

Saabs VD Håkan Buhske höll en ganska lång presentation av årsredovisningen som föregick frågestunden. Han berättade om olika nya system och visade videoklipp, pratade om utmaningar, framgångar. Ja, ni vet. Sådant som man gör på en årsstämma. Men han pratade också tydligt om hur viktigt det var för Saab att arbeta med mänskliga rättigheter och att företaget därför anslutit sig till FN:s Global Compact, därför att Saab är ett företag som tar ansvar.

Det kan tyckas vara komiskt, men en av frågeställarna just före oss kritiserade Saab på fullaste allvar för att de valt att väga in etikarbete i verksamheten. "Er uppgift är ju att tjäna pengar!" sa han indignerat. 

Men när min och Sayeds fråga kom om vilken sorts ansvar Saab tar för vapenaffärerna med Bahrain och Saudiarabien och de MR-kränkningar företaget bidragit till under den arabiska våren kom argumentationen från ett helt annat håll. "Vi följer den svenska lagen" svarade Håkan Buhske. "Vi säljer ingen materiel som kan användas för att kränka mänskliga rättigheter i länderna ni nämner" fortsatte han. Och lade till "Man ska komma ihåg att det var våra Gripenplan som bidrog till att stödja arabiska våren i Libyen".

Argumentationen är en logisk saltomortal.

Saab är ett ansvarstagande företag och beviset för det är att man följer den svenska lagen? Det går alltså inte riktigt att lita på att företaget gör det som grundförutsättning. Men eftersom Saab är ett ansvarstagande företag följs alltså regeringens och ISP:s beslut. Om någon frågar kring FN:s Global Compact har alltså den inget alls att göra med Saabs arbete med mänskliga rättigheter. Nej, faktiskt inget alls visar det sig. Saab jobbar nämligen bara med etikarbete när det passar. Och ja se den där krigsmaterielen den kan minsann inte användas för att kränka några mänskliga rättigheter här inte. Nej, så är det. Faktum är att INGET av Saabs krigsmateriel kan användas i detta syfte. Inget alls. Någonsin.

Det vet ju alla. Fråga bara Sayed.

Vapenexport, Saab, bolagsstämma, mänskliga rättigheter, UN Global Compact
Publicerad 2012-04-19

Would they ever consider stopping these arms deals?

Vi ska strax bege oss av mot Globen och Saabs årsstämma. Svenska Freds köpte en aktie i Saab i samband med att företaget skulle fylla 70. Detta gjorde vi eftersom det är det enda sättet att kunna komma in på stämman och ledningen till svars. 

Det här året har jag med mig Sayed, som jag skrivit om tidigare här. Han har många frågor han skulle vilja ställa, och mycket kritik att framföra. Jag vet att en fråga han väldigt gärna vill ha svar på är om Saab ens överväger att stoppa vapenaffärerna med regimen i Bahrain eller om dessa bara är, som han själv sa, "business as usual". 

Här är ett tidigare blogginlägg från stämman 2009. För er som har Twitter kommer jag försöka skriva lite inne från stämman och berätta vilken respons Sayed får. Följ taggen #saabstämma eller @svenskafreds

Vapenexport, Saab, bolagsstämma, Bahrain
Publicerad 2012-04-19