Arbetar för en fredligare värld

När ska resultatkrav ställas på Försvaret?

Igår lyssnade jag på Lasse Bengtsson från Svenska Afghanistankommittén när han var med i Aktuellt. Han lyfte mycket bra fram det faktum att biståndsorganisationer ständigt avkrävs resultatrapporter och måste hela tiden påvisa att deras verksamhet ger konkreta förändringar.

Han undrade när samma krav kommer ställas på Försvarsmakten och i det här sammanhanget närvaron i norra Afghanistan.

Jag har också frågat mig samma sak tidigare. Jag välkomnar så klart att biståndet granskas. Självklart ska det inte gå till aktörer eller verksamheter som motverkar målen med biståndet från första början.

Men när ska samma nitiska behovs- och resursgranskning anläggas på Jas-projektet? Meteor? När kommer det ställas krav på uppvisande av kontreta säkerhetsresultat från den svenska insatsen i Afghanistan? Och när kommer samma antikorruptionsarbete bedrivas i till exempel vapenexporten som inom biståndet?

Lite rajlant kanske, men väl så behövligt.

Försvars- och säkerhetspolitik, , Vapenexport, resultatstyrning, Försvarsmakten, Afghanistan
Publicerad 2010-10-19