Arbetar för en fredligare värld

utrikespolitik

Fredsfrågorna som bortblåsta

ag satt och lyssnade spänt på partiledardebatten hela förmiddagen. Efter de omvälvande händelser som skett i vår omvärld i främst Nordafrika och Mellanöstern, när SIPRI konstaterat att världens militära utgifter slår nya rekord och när det egentligen är enklare resursomfördelning som kan greja halveringen av fattigdomen känns det trist att inse att så stort fokus läggs inom Sveriges gränser.

Förutom Jan Björklunds inlägg om den arabiska våren och vikten av att främja demokrati och mänskliga rättigheter - vilket han sedan snabbt svängde tillbaka till att handla om inrikespolitik och Libyen - var det i princip ingen som lyfte frågor om fred, utrikes- eller säkerhetspolitik. 

Det var en besvikelse. Självklart tycker jag att frågor om välfärd, ekonomi och jobb är viktiga. Men i ärlighetens namn har vi det väl rätt så bra här i Sverige? Så bra att vi åtminstone borde kunna ägna politiken åt ett par minuter till av internationella frågor som rör fred, nedrustning, klimatet, migration och jämställdhet?

När chansen ges att bena ut sin egen politik och debattera andras borde den inte försittas. Det sägs att utrikespolitik aldrig har vunnit några val. Men jag vet också att det finns många som skulle välkomna en politisk debatt i Sverige som gärna gör sina internationella jämförelser bortom Tyskland eller USA:s president Barack Obama. Säkerhetspolitiskt sommartorg i Almedalenkom och lyssna på säkerhetspolitisk debatt i Almedalen!

I sommar är vi med och arrangerar Säkerhetspolitiskt sommartorg under Almedalsveckan. Jag hoppas partiledartalen där innehåller mer utav fred och säkerhet än vad dagens partiledardebatt gjorde. Det borde ju inte vara ett så svårt mål att uppnå!

Försvars- och säkerhetspolitik, , Konflikthantering, Vapenexport, Partiledardebatt, utrikespolitik, bistånd
Publicerad 2011-06-15