Arbetar för en fredligare värld

Irak

För vår säkerhet och våra jobb?

Idag kunde tidningen ETC berätta om hur legosoldater från Blackwater använder svenska pansarskott, nämnare bestämt AT4:an.

Att ett privat säkerhetsföretag använder svenska vapen i Irak är ett brott mot reglerna för vapenexport. Såvida USA inte fått tillåtelse av Sverige att lämna över dessa? För det är från USA vapnen kommer.

Om regering och ISP menar allvar med att Sverige följer reglerna för vapenexport kan detta avslöjande inte innebära något annat än att exporten till USA stoppas med omedelbar verkan.

Andreas Gustavsson, chefredaktör på ETC, skriver om detta på SVT Debatt och berör även sin debattartikel hur krigsmateriel sålts till exempel till Bahrain trots regimens brutala nedslag på demokratirörelsen.

Vapenexporten sker med motiveringen att det behövs för att gynna svensk säkerhet.

Allvar - krossade demokratirörelser och irakiska civila ska alltså betala för svensk säkerhet? För svenska arbetstillfällen? 

Jag kan inte förstå att det är acceptabelt att ha en sådan orimlig och inskränkt människosyn. 

Vapenexport, vapenskandal, USA, Saab Bofors Dynamics, Irak, Bahrain, AT4
Publicerad 2012-02-17

Är man stor måste man vara snäll

Är man stor måste man vara snäll. För de små vågar varken säga bu eller bä.

USA bryter mot våra överenskommelser om att inte överlåta AT4:or och annan krigsmateriel till andra länder eller aktörer. Ekot avslöjade igår att USA har gett pansargevären till irakisk militär trots att det inte är tillåtet.

Men detta förändrar ingenting, enligt ISP:s generaldirektör Andreas Ekman Duse. Vi möttes i P1 morgon igår torsdag. "Att stoppa samarbetet mellan Sverige och USA är givetvis en omöjlighet” säger ISP.

Enligt svenska regler för vapenexport ska en stat som brutit mot ett svenskt slutanvändarintyg i princip ”inte komma i fråga” som mottagare av ytterligare vapenexport från Sverige så länge omständigheterna kvarstår.

När det sommaren 2009 visade sig att Venezuela vidareförmedlat AT4:or till Farc-gerillan i Colombia agerade ISP snabbt och stoppade vapenexporten. Det var mycket bra.

Samma måste gälla för USA - vapenexporten dit måste stoppas. Regelverket kan inte tolkas på annat sätt.

Industri och politiker är inte sällan sena med att framhålla det orimliga att VI skulle begå avtalsbrott gentemot våra handelspartners om Sverige till exempel skulle upphöra med vapenexporten och följdleveranser till Indien bara för att det blossat upp tiotals interna konflikter i landet. Det skulle skada Sveriges anseende som trovärdig handelspartner.

Ibland önskar jag att Sverige kunde sluta försöka vara bäst i klassen hela tiden. Vid tillfällen som dessa är det dessutom rent pinsamt.

Idag sitter människor fängslade för att man genomfört avrustningsaktioner mot svensk vapenexport. Samtidigt struntar ansvariga beslutsfattare mot reglerna helt utan konsekvenser. Detta, om något, urholkar tilltron till vapenexportpolitiken. Och i förlängningen även till politiken i stort.

Jag funderar seriöst på att kedja fast mig i riksdagsentrén.

 

Försvars- och säkerhetspolitik, Vapenexport, USA, Irak, AT4, kontraktsbrott, slutanvändarintyg
Publicerad 2010-11-19

Wikileaks nya uppgifter

What have you done today for the Iraqi people?Skylt i Bagdad "Leaks may put soldiers as well as civilians at risk", sa Anders Fogh Rasmussen igår med anledning av Wikileaks publicering av nya uppgifter från kriget i Irak. Så många som 60% av de rapporterade dödsfallen ska ha varit civila.

Inför den här omgången ska Wikileaks ha tagit till sig av den kritik som framförts från både militären och MR-organisationer i samband med publiceringen av uppgifterna från Afghanistan. Eftersom informationen inte alls redigerats, försatte man många människor i fara då deras namn låg ute på nätet för alla att läsa. I efterhand ska det dock inte ha rapporterats om några attacker eller hot mot dessa människor.

Det gör ont ända in i benmärgen när jag tänker på hur kriget i Irak påverkat civilbefolkningen och hur soldater traumatiserats. De groteska bilderna från Abu Ghraib sitter fortfarande tatuerade på näthinnan.

Vi får inte bli blinda för den lilla människan som gömmer sig bland de stora siffrorna över dödstal. Tiotusentals människor har dödats. Kriget i Irak har inte varit annat än hemskt. Och dessutom i strid med folkrätten.

Det är säkert många som köper Fogh Rasmussens kritik inför den här omgången. Men, vänta nu här. Vi ska inte publicera uppgifter för det kan utgöra en fara för våra egna och våra samarbetsländers liv och säkerhet, säger också Hillary Clinton.

Uppgifter som avslöjar missförhållanden, tortyr, övergrepp och rena massmord ska alltså tystas ner. Den som berättar blir rentav satt i fängelse. För att de egna soldaterna inte ska utsättas för samma behandling. Ett liv är olika mycket värt beroende på var man kommer ifrån. Uppenbarligen är civila irakiers liv inte värt mycket i jämförelse. Den behandling man gärna själv vill slippa är helt okej att utsätta andra för. Så länge ingen vet om det.

Väckarklocka, någon?

Tortyrförbudet är en del av det sk jus cogens och är därmed gällande för alla, oavsett om det är Irak, USA, Stobritannien eller någon annan stat. I Storbritannien undersöks möjligheten att åtala för övergreppen. Det kommer inte en dag för sent. Vi kan inte ha en ordning där den som berättar sanningen kastas i fängelse och den som torterar går fri.

Från Sverige fortsätter dock krigsmaterielleveranserna till Storbritannien, USA och de allierade. Jag hoppas dock att det här blir droppen som får bägaren att rinna över och de folkvalda drar i handbromsen för fortsatta vapenleveranser!

SVT, DN

Försvars- och säkerhetspolitik, Vapenexport, Wikileaks, Irak, civila, Anders Fogh Rasmussen
Publicerad 2010-10-23