Arbetar för en fredligare värld

koppargruvan.jpg
Glädje i gemenskapen. Byborna i New Tone under ett möte.

Burma/Myanmar

Program för fred med nio organisationer

Svenska Freds har startat ett nytt flerårigt fredsprogram i Burma/Myanmar tillsammans med nio gräsrotsorganisationer. Projektet finansieras av Sida och målet är att bidra till att skapa hållbar fred i landet.Organisationerna är engagerade i freds- och demokratiprocesser på olika håll i Burma/Myanmar. 

Bland organisationerna finns kvinno-, freds- och ungdomsorganisationer. Gemensamt är att de är gräsrotsorganisationer som verkar nära folket, uppmärksammar de politiska orättvisorna och med fredliga medel verkar för att det framtida freds- och demokratiarbetet ska inkludera alla minoriteter och grupper i landet.  Ett övergripande mål med projektet är att etniska minoriteter, kvinnor och ungdomar ska få möjlighet att delta i och påverka de fredsprocesser som pågår i Myanmar.

Se pressmeddelande

Säkerhetssektorreform

Svenska Freds inledde ett samarbetsprojekt med grupper ur den burmesiska demokratirörelsen 2010. Projektet, som har stöd av Folke Bernadotteakademin, gick ut på att ordna seminarier som handlar om Säkerhetssektorreform, SSR, det vill säga hur säkerhetssektorn i ett framtida demokratiskt Burma ska se ut och hur avväpning, demobilisering och återintegrering ska gå till.  

Att diskutera dessa frågor var oerhört känsligt, så seminarierna ägde rum i Mae Sot i Thailand, nära den burmesiska gränsen. Under de år som projektet pågått har reformer införts i Burma, och det är nu möjligt att arbeta öppet inne i själva Burma även med dessa frågor. I mars 2013 hölls ett tvådagarsseminarium med ett 30-tal deltagare från olika organisationer och nätverk som arbetar med demokrati och fredsfrågor. Det är bland annat fredsnätverk, kvinnoorganisationer och ungdomsorganisationer. SSR-projektet avslutades i och med seminariet i Burma.

Fred och demokrati

Svenska Freds har startat ett nytt projekt med det burmesiska civilsamhället kring fred och demokrati i Burma.   

Postkodlotteriet

Fotoutställning och seminarier

I september invigde Aung San Suu Kyi och Anna Ek en fotoutställning i Burma med unika bilder som visar Burmas kulturarv. Fotoutställningen var i Uppsala i mars och kom till Stockholm, Oslo och Göteborg i maj. I samband med fotoutställningen hölls seminarier om den aktuella situationen i Burma/Myanmar med gäster från landet. Projektet med utställningen, vilket nu är avslutat, har finansierats av Postkodlotteriets Kulturstiftelse.

Läs om fotoutställningen.

Läs Pax temanummer om Burma..

Rapport om Burma

I anslutning till valet i Burma den 7 november 2010 – det första på 20 år – gav Svenska Freds ut en rapport som belyser situationen i Burma och regionen ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Rapporten behandlar frågor som mer sällan tas upp när situationen i Burma diskuteras; konflikterna mellan militären och de etniska minoriteterna, militärens upprustning de senaste 20 åren, de många MR-brotten regimen gör sig skyldig till och relationen med grannländerna.
Läs mer och ladda ner rapporten här