Arbetar för en fredligare värld

Pressmeddelande från Svenska Freds, 16 april 2004

Christian Palme får fredspris av Svenska Freds

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen har i år utsett journalisten och författaren Christian Palme till mottagare av föreningens förnämsta utmärkelse, "Eldh-Ekblads fredspris". Fredspriset kommer att delas ut när Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen helgen 8-9 maj samlas till sin 121-årskongress.

Christian Palme är tidigare journalist på DN och författare till boken "Om ondskan i vår tid", samt medproducent till dokumentärfilmen "Laglös fred". Motiveringen till 2004 års pris lyder:

"Christian Palme har med engagemang och kunskap som journalist och som föreläsare informerat om hur och varför en permanent brottsmålsdomstol inrättats för att pröva övergrepp på de mänskliga rättigheterna. Han har gjort den komplexa internationella rätten förståelig och angelägen genom att belysa vad den konkret kan göra för att ge enskilda människor sin värdighet åter. I boken "Om ondskan i vår tid" lyfter Palme fram hur de fasansfulla brott som begicks under krigen på Balkan påverkar människors liv, och det på ett sätt som läsaren klarar att ta till sig. Med Palme tror läsaren på den internationella rätten och dess styrka, trots alla brister och svagheter."

Eldh-Ekblads fredspris har delats ut sedan 1960. Bland tidigare mottagare märks bl a Per Anders Fogelström (1960), Maj-Britt Theorin (1973), Henning Mankell (2000) och Peter Englund (2002).

Utöver äran består priset av avkastningen på den donation som paret Nils och Signe Eldh-Ekblad gjorde vid prisets inrättande. Avkastningen är ca 7.000 kronor per år. Christian Palme har valt att skänka prissumman till stiftelsen Kvinna till Kvinna (IKTK).

Christian Palme mottar priset på Svenska Freds 121-årsfest på Världshuset, Brogatan 4 i Göteborg, på lördagskvällen den 8 maj.

För mer information kontakta:
Frida Blom, ordförande, 0709-540 513
Christian Palme, fredsprismottagare, 0702-39 01 13

Publicerad 2004-04-16