Arbetar för en fredligare värld

christoffer_med_fotbollslag.jpg
Christoffer Burnett-Cargill med UNRWA:s fotbollslag för pojkar 13 år, vilket han är engagerad i.

Christoffer Burnett-Cargill slutar

Svenska Freds generalsekreterare Christoffer Burnett-Cargill, som varit tjänstledig ett år, slutar nu definitivt på Svenska Freds. Han fortsätter sitt engagemang i Gaza, där han arbetat för FN:s flyktingorgan för Palestina, UNRWA, det senaste året. Karin Wall Härdfeldt, som vikarierat under året, efterträder honom som ordinarie generalsekreterare.

Christoffer Burnett-Cargill berättar om ett år som varit både härligt och utmanande men också jobbigt och frustrerande.

– Allt Svenska Freds arbetar för har avgörande betydelse för Gaza: Att förebygga att konflikter eskalerar till väpnade krig. Att främja fredlig konfliktlösning och satsa på fredsbyggande aktiviteter inom bland annat demokrati och mänskliga rättigheter. Att arbeta för nedrustning och minska vapenförsäljningen. Att finna politiska lösningar och undvika militära insatser.  

Vad tog du med dig från Svenska Freds – och vad kan du skicka tillbaka till Svenska Freds efter ditt år i Gaza?

– Jag tog med mig ett engagemang för freds- och utvecklingsfrågor från Svenska Freds till Gaza. Jag har kunnat bidra med att starta projekt inom den livsviktiga återuppbyggnaden i Gaza, fortsatt undervisning i skolorna och humanitär hjälp för människor i nöd. Det som är viktigt att inse är att problem i Gaza är politiska och skapade av människor. Det går att vända utvecklingen i morgon, om det finns politisk vilja. Alla vet att ett nytt krig kan bryta ut när som helst. Men görs det tillräckligt för att förhindra det? Fredsrörelsen måste bli en betydligt starkare röst i det konfliktförebyggande arbetet. Det vill jag skicka tillbaka till Svenska Freds från Gaza. Höj rösten för att förhindra nya krig.

Hur har året i Gaza varit?

– Det har varit härligt, utmanande, spännande, jobbigt, kul och frustrerande. Allt på en och samma gång. FN gör många fantastiska saker här för de palestinska flyktingarna, men det är också en mycket besvärlig byråkrati. Svårast har varit att leva under alla säkerhetsbestämmelser och den mycket begränsande rörelsefriheten som FN-anställda har här.

Hur är situationen i Gaza nu?

– Under de senaste månaderna har många varit oroliga för att ett nytt fullskaligt krig skulle bryta ut i sommar igen. Det har ju kommit vartannat år de senaste åtta åren. Nu har retoriken lugnat sig något, även om det väpnade våldet kan eskalera vilken stund som helst. Det pågår varje vecka olika attacker, nästan dagligen. Den humanitära situationen är fortsatt alarmerande. 900 000 människor (halva befolkningen) är beroende av matpaket.  Återuppbyggnaden från tidigare krig går långsamt. FN-rapporter varnar för att Gaza kan vara obeboeligt år 2020.

Hur har det varit att arbeta i ett område där det är risk för krig?

 – Det är alltid flera mycket speciella känslor. Å ena sidan finns självfallet oron för att våldet ska eskalera och ett fullskaligt krig bryta ut. Att ens vänner och bekanta här ska drabbas och återigen få uppleva förödande krig där familjemedlemmar dödas. Å andra sidan träffar man så många fantastiska människor som gör stordåd och hjälteinsatser, mitt i krigets elände. Man får oerhört mycket tillbaka i värme och närhet från befolkningen som bor här, många blir vänner för livet.

Vad ska du göra nu?

– Det har varit fantastiskt att återvända till Palestina och speciellt Gaza. Även om mitt kontrakt går ut på UNRWA, så har jag påbörjat en del saker här som jag vill fortsätta vara engagerad i. Eventuellt tar jag också ett sabbatsår för att forska vidare inom freds- och utvecklingsfrågor. Helst hade jag velat fortsätta vara tjänstledig från Svenska Freds, men det gick inte att lösa.

– Det känns lite trist. Jag hade helst velat fortsätta ha Svenska Freds som min professionella hemvist. Jag brinner för fredsfrågorna och tror att det finns mycket mer som kan göras. I stället får jag fortsätta vara en engagerad medlem i föreningen och bidra med så mycket jag kan och hinner.

Vad har hänt under din tid på Svenska Freds?

– Jag är oerhört stolt över allt som vi lyckades starta och åstadkomma under min tid i Svenska Freds. Det har varit viktiga segrar inom nedrustnings- och vapenexportfrågorna. Vi startade stort och banbrytande fredsprojekt i Burma, och nådde ofattbar spridning och global uppmärksamhet med Singing Sailor-kampanjen. Vi arbetade fram en varumärkesplattform, vidareutvecklade kommunikationsarbetet och breddade antalet givare från olika myndigheter och stiftelser. Antalet medlemmar ökade kraftigt efter framgångsrika värvningskampanjer. Fick budgeten i balans. Listan kan göras lång, dessa är några av höjdpunkterna. Jag anser att vi påbörjade vägen mot att vidareutveckla Svenska Freds och börja utnyttja dess fulla potential som en bredare fredsrörelse.

 – Jag önskar alla inom Svenska Freds lycka till, både styrelsen och personalen på kontoret, liksom naturligtvis också alla medlemmarna. Det finns så mycket Svenska Freds kan göra och jag hoppas att föreningen fortsätter på den inslagna vägen för att vara en ledande och självklar samhällsaktör, både i Sverige och i olika krigsområden runt om i världen. Inget är viktigare än att arbeta för freden.

Publicerad 2016-06-08