Arbetar för en fredligare värld

Cookies och personuppgifter

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR)

När en besökare lämnar sina personuppgifter via vår webbplats, till exempel vid en gåva eller vid nedladdning av material, hamnar dessa i vårt databasregister. Den som lämnar ut sina personuppgifter till oss på Svenska Freds ska alltid känna sig trygg när den är i kontakt med oss.

Svenska Freds, 802001-0602, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt vid var tid gällande lagstiftning.

Nedan följer information om hur vi behandlar personuppgifter och information som samlats in på vår webbplats genom så kallade cookies.

När samlar vi in personuppgifter?

  • När någon ger en gåva till Svenska Freds genom någon av våra olika kanaler, eller om någon startar en insamling till förmån för Svenska Freds.

  • När någon söker en ledig tjänst hos Svenska Freds.

  • När någon beställer material eller börjar prenumerera på nyhetsbrev från Svenska Freds.

Vilka personuppgifter samlas in?

De personuppgifter vi främst samlar in är information om namn, kontaktuppgifter och personnummer. När någon skänker en gåva kan vi även komma att spara information om givarens transaktion så som belopp, gåvotyp och tidpunkt. Kontonummer sparas enbart för dem som önskar ge gåvor via autogiro. Då någon söker en ledig tjänst hos oss sparar vi även information om den sökandes meriter.

De insamlade uppgifterna sparas så länge de behövs för att vi ska kunna utföra en tjänst som någon begärt eller gett sitt samtycke till. I vissa fall - så som lagkrav, bevakning av rättsliga intressen eller under en pågående juridisk process - kan uppgifterna komma att sparas längre.

Alla har rätt att kostnadsfritt begära ut information om sina personuppgifter från Svenska Freds en gång per år (så kallat registerutdrag). Alla har också rätt att radera, avidentifiera eller rätta sina uppgifter. Den som har frågor gällande vår behandling av personuppgifter eller vill begära ett registerutdrag kan kontakta oss på info@svenskafreds.se eller per post:

Svenska Freds och Skiljedomsföreningen

Polhemsgatan 4

112 36 STOCKHOLM

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta Svenska Freds eller så kan du höra av dig till Datainspektionen. Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att klicka på ”avsluta prenumeration” i e-post och SMS kommunikation som vi skickar dig. Du är alltid välkommen att kontakta vår medlems- och givarservice för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation.


Vad används uppgifterna till?

Alla insamlade personuppgifter används för att administrera tjänster och produkter som beställts, eller för att föra egen statistik. Uppgifterna kan också komma att användas för analys, uppföljning och utveckling av våra tjänster, produkter och marknadsföring.

Uppgifter till tredje part

Vi lämnar inte ut personuppgifter till någon annan för extern bearbetning. I de fall vi använder externa partners för att förbättra våra tjänster så reglerar vi behandlingen av uppgifterna i avtal med leverantören. Det säkerställer att uppgifter inte lämnas vidare för bearbetning av oberoende part.

När ett samarbete med extern partner avslutas säkerställer vi att personuppgifter raderas från tredje part. Inga personuppgifter lagras i länder utanför EU/EES.

COOKIES

Svenska Freds använder så kallade cookies när någon besöker svenskafreds.se.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som innehåller data från webbplatser som besökts. Nästa gång besökaren kommer till samma webbplats kan den läsa besökarens cookies och visa sidorna enligt rätt inställningar.

Det finns två typer av cookies:

  • En temporär sessionscookie som lagras tillfälligt i datorns minne under tiden besökaren är inne på en webbsida. Den försvinner när webbläsaren stängs.

  • En permanent cookie finns kvar på besökarens dator tills den tas bort. Lagrade cookies kan tas bort i webbläsarens inställningar.

Varför använder vi cookies?

Syftet med cookies är att ge besökare tillgång till olika funktioner och underlätta användandet på en webbplats. Cookies samlar information om hur besökare använder funktionerna för att vi ska kunna förbättra webbplatsen.

Delningsfunktionen

För att underlätta spridandet av information från svenskafreds.se i sociala medier används så kallade plugins. Dessa plugins kan lagra så kallade tredjeparts-cookies i webbläsaren och gör det möjligt för besökare att rekommendera artiklar på exempelvis Facebook och Twitter.

Analysfunktion

Webbanalysverktyget Google Analytics används på denna webbplats och cookies registrerar information på en samlad nivå om hur besökarna använder webbplatsen. Informationen rör till exempel antal sidvisningar, varifrån besökare kommer och antal besök.

Remarketing

Vi använder remarketing på webbplatsen. Detta gör att vi kan få en uppskattning av våra besökares ålder och kön. I samband med kampanjer kan vi använda remarketing för riktade annonser i Google Display Network och Facebooks annonseringsverktyg. I detta syfte används data från en tredjeparts-cookie. Via länkarna nedan går det att ändra inställningar för annonser eller göra opt-out för att undgå beteendestyrd annonsering från Google:

Surfa utan cookies

Du kan stänga av cookies via säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Om du tackar nej till cookies på svenskafreds.se se så kan användarupplevelsen försämras och funktionaliteten påverkas.

 

Publicerad 2016-05-31