Arbetar för en fredligare värld

staty.jpg
I mars 2015 försågs statyer runtom i Sverige med plåster i solidaritet med bloggaren Raif Badawi och mot Saudiavtalet.

Demokrati och mänskliga rättigheter

Svenska Freds vill främja en utveckling där medborgare får ökade möjligheter att aktivt påverka sin och sitt lands situation på olika sätt, också genom att organisera och engagera sig i frivilligorganisationer. Demokratiskt organiserade föreningar och organisationer fungerar som skolor i demokrati för sina medlemmar. Svenska Freds samarbetar med och stödjer aktivt frivilligorganisationer i Ryssland och Kaukasus som arbetar för frågor liknande våra egna.

Svenska Freds har under ett flertal år haft projekt inom demokrati och mänskliga rättigheter i länder med pågående eller frusna konflikter. Det är vår avsikt att vidareutveckla vårt arbete för demokrati och mänskliga rättigheter i Östeuropa de kommande åren för att bygga vidare på tidigare investeringar och engagemang.

För att främja en demokratisk utveckling av hela Europa är ett omfattande politiskt, ekonomiskt och moraliskt stöd till demokratiseringsprocessen i Ryssland och Kaukasus nödvändigt. Ett aktivt civilsamhälle är en avgörande del i en välfungerande demokrati. Svenska Freds anser därför att det stöd som Sverige och EU ger till demokratisering och respekt för mänskliga rättigheter bör ökas kraftigt.