Arbetar för en fredligare värld

Aktiva lokalföreningar

Göteborg

E-postlista och googlegrupp

Vi sköter vår kommunikation via e-postlistan/googlegruppen svenska-freds-goteborg@googlegroups.com

 

Direktlänk till googlegruppen:

https://groups.google.com/d/forum/svenska-freds-goteborg

För att komma in på sidan för googlegruppen så måste man ha ett googlekonto, har man inte det så kan man ändå vara med i e-postlistan (se alternativ 2 nedan)

 

Gruppen/e-postlistan är öppen och man kan gå med på två sätt:

1. Om man har ett googlekonto kan man gå in på Svenska Freds i Göteborg (googlegroups) och ansöka om medlemskap där

2. Om man saknar googlekonto kan man skicka ett tomt e-postmeddelande till svenska-freds-goteborg+subscribe@googlegroups.com

 

Grupper: