Arbetar för en fredligare värld

Ett förbud mot kärnvapen inom räckhåll – Vad säger Sverige och Finland?

2017-05-30 18:00 - 20:00
Stockholm

Nätverket för Kärnvapennedrustning och ABF Stockholm bjuder in till seminarium.

I år pågår förhandlingar inom FN om ett kärnvapenförbud. Efter en förhandlingsvecka i mars, där 132 kärnvapenfria stater deltog, kommer ordföranden för förhandlingarna, ambassadör Whyte från Costa Rica, att presentera ett förslag till avtal som ska förhandlas under perioden 15 juni till 7 juli. De deltagande staterna ska då enas om hur avtalet ska formuleras.Sverige deltar i förbudsförhandlingarna, kärnvapenstaterna gör det inte. Vid ett seminarium tisdag den 30 maj kommer Sveriges nedrustningsambassadör, Eva Walder att redogöra för den svenska hållningen i förhandlingarna. Vårt grannland Finland har valt en annan väg och deltar inte i förhandlingarna. Hur ser man på denna fråga i Finland? Tarja Cronberg, finländsk politiker, tidigare minister och EU-parlamentariker samt knuten till SIPRI, kommer att berätta om den finska inställningen. Därefter kommer en representant för Svenska Läkare mot Kärnvapen, som bevakar förhandlingarna i New York, att belysa civilsamhällets perspektiv. Samtalsledare är Gabriella Irsten från Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet. Efter inledningstalarna blir det tillfälle till frågor och diskussion. 

Tid: 18.00 - 20.00

Plats: ABF, Sveavägen 41,Stockholm

Fri entré