Arbetar för en fredligare värld

klusterbombinvesteringar.jpg
Svenska Freds ordförande Anna Ek med en uppmaning om att stoppa investeringar i klustervapen.

Flera aktörer har slutat investera i klustervapen

I dag släpper den globala kampanjen mot investeringar i klustervapen sin årliga rapport, Worldwide Investments in Cluster Munitions; a shared responsibility. Rapporten är skriven av den holländska fredsorganisationen PAX, som liksom Svenska Freds är medlem i kampanjen. Rapporten listar banker och fondförvaltare efter deras investeringar i klustervapen. Vi är glada att kunna konstatera att tre av de sex svenska bankerna och fondförvaltarna som är med i rapporten helt exkluderar klustervapen från sina portföljer och därmed tar plats i rapportens ”Hall of Fame”.

Dessa är Folksam, 1-4 AP-fonden och sjunde AP-fonden. Inga av de sex svenska granskade bankerna och fondförvaltarna hamnar i skamvrån vad gäller innehav, men tre av dem har en bit kvar för att nå upp till den högsta nivån där man helt och hållet ska ha exkluderat klustervapen från alla sina investeringar. Dessa är Nordea, SEB och Swedbank. Läs mer om bedömningen i rapporten

Situationen ser inte likadan ut världen över. Många banker och fondförvaltare har klustervapen i sina investeringsportföljer. Rapporten inkluderar inte heller alla banker och fondförvaltare i Sverige och även om några aktörer får ett gott betyg, kan det finnas andra som har investeringar i klustervapen.

Som privatperson kan du till exempel se över dina investerade pengar och höra av dig till din bank för att försäkra dig om att dina pengar inte investeras i klustervapen. Att arbeta mot investeringar i klustervapentillverkning är ett sätt att bidra till att komma ett steg närmare en värld fri från klustervapen och stärka normen mot denna hemska vapentyp. 

98 procent av de människor som dödats eller skadats av klusterbomber är civila och 40 procent är barn. 60 procent av dem som skadats av klusterbomber har skadats medan de ägnade sig åt vardagssysslor. Klustervapen har skapat stort mänskligt lidande i olika konfliktområden i länder som Afghanistan, Libanon, Georgien och Västsahara. 

Sverige ratificerade konventionen om klustervapen den 23 april 2012. Konventionen om klustervapen innefattar en skyldighet att aldrig använda, tillverka, ha förråd av eller överföra klustervapen, samt ett antal skyldigheter att förhindra ytterligare användning och rätta till tidigare skador som orsakats av vapnen. Detta innebär exempelvis en skyldighet att skrota sina klustervapen och ge ekonomiskt stöd till de länder och människor som drabbats av klustervapen. I dag har 87 länder ratificerat konventionen. Läs mer om klustervapen här 

Svenska Freds startade den svenska delen av klustervapenkampanjen och bevakar att Sverige följer avtalet. Svenska Freds verkar för att det internationella förbudet mot klustervapen efterlevs och att fler stater skriver under konventionen. 

Här kan du ladda ner rapporten

 

Publicerad 2014-11-26