Arbetar för en fredligare värld

Aktiva lokalföreningar

Göteborg

Föreningsuppgifter

Adress: Svenska Freds Göteborg, Linnégatan 21 (Viktoriahuset), Postbox 2, 413 04 Göteborg

Org no: 857203-5676

Plusgirokonto: 62 24 65-3

Stadgar: Se bifogad fil nedan

Grupper: