Arbetar för en fredligare värld

Fredsrörelsen mår bra men möter motvind

Publicerad i
2017-04-17

– Jag skulle säga att fredsrörelsen mår bra på det sättet att den på många sätt är starkare än någonsin, samtidigt möter vi nog en större motvind än någonsin i debattklimatet. Det är svårare för våra frågor att lyftas i den allmänna debatten om säkerhetsfrågor, säger Agnes Hellström i programmet Om kriget kommer, del 1, på P1, Sveriges Radio.

Vad beror det på?

– Det pratas mycket om det förändrade säkerhetsläget och det tror jag förstärker normen om att det är militär säkerhet som är det enda alternativet, och när det rustas upp i vår omvärld,  att vi ska rusta upp militärt och möta hotet med våld. Det i sin tur utlöser en rädsla som gör att människor blir rädda för ett militärt angrepp vilket gör att de ger ökat stöd och förtroende för en ökad upprustning. Det  gör att de här frågorna förblir obesvarade – vilket är det här hotet, hur kan vi komma tillrätta med det? Vad borde vi göra för att skapa en trygghet och en säkerhet?

>>Hela programmet, Agnes Hellström hörs knappt 33 minuter in i programmet

 

Publicerad 2017-04-17