Arbetar för en fredligare värld

Control Arms-kampanjen firar vapenhandelsavtalet ATT
Control Arms-kampanjen firar vapenhandelsavtalet ATT

Globalt vapenhandelsavtal antaget i New York

I kväll svensk tid antogs ett internationellt vapenhandelsavtal i New York och FN:s generalförsamling. Det är första gången någonsin världens stater tillsammans har tagit steg för att sätta upp gemensamma regler för den internationella vapenhandeln. 

Frågan om ett internationellt vapenhandelsavtal, ett Arms Trade Treaty (ATT) är något som civila samhället världen över har efterlyst och arbetat för under de senaste tio åren, bland annat genom den globala kampanjen Control Arms där Svenska Freds är medlemmar. 

Att avtalet antogs i dag är en historisk händelse för många och ett kvitto på det viktiga arbete som civila samhället kan utföra. Det är också ett exempel på de resultat som kan uppnås när många arbetar tillsammans. Dagens omröstning i generalförsamlingen hölls bara fem dagar efter att Iran, Syrien och Nordkorea blockerat avtalet från att antas med konsensus förra veckan.

Svenska Freds kommer att arbeta tillsammans med övriga organisationer inom Control Arms för att det nya vapenhandelsavtalet ska sätta en ny gemensam internationell norm som förbjuder vapenhandel med länder som kränker mänskliga rättigheter, samt förhindrar att det sätts fler vapen i händerna på krigsherrar. Civilbefolkningar i många länder har drabbats oerhört svårt på grund av avsaknaden av ett internationellt vapenhandelsavtal. 

Det nya vapenhandelsavtalet kan vara ett viktigt bidrag till en fredligare värld. Samtidigt finns en risk i att staterna väljer att utnyttja de potentiella kryphål som finns, något Svenska Freds kommer att bevaka och arbeta för att förhindra. Exempelvis ska staterna enligt avtalet endast avslå en vapenexportaffär om det finns ”en överhängande risk” att vapenexporten kan användas för att kränka mänskliga rättigheter. Någon närmare definition finns inte. Ett annat exempel är att avtalet endast gäller ett antal vapenkategorier, och helt utelämnar andra så som drönare, personminor och klustervapen.

Se även Svenska Freds pressmeddelande om ATT från 28 mars. Du hittar också ytterligare information på Control Arms hemsida. 

 

Publicerad 2013-04-02