Arbetar för en fredligare värld

Heldag med tema kärnvapennedrustning

2018-02-17 12:00 - 19:00
Nässjö

”Sveriges ställningstagande för ett kärnvapenförbud – låt den svenska opinionen styra”

Plats: Hotell Högland, Nässjö

Tid: 17 februari kl. 12-19

Kärnvapengruppen, en intressegrupp inom Svenska Freds med medlemmar från hela landet, bjuder in till en dag på temat kärnvapennedrustning och Sveriges roll i implementeringen av FN:s globala kärnvapenförbud. Vad innebär kärnvapenförbudet? Varför har Sverige ännu inte skrivit på det? Vad görs på internationell, nationell och lokal nivå för att driva processen vidare? 

Talare som kommer att delta:

Josefin Lind – generalsekreterare för Svenska Läkare mot Kärnvapen och drivande i ICAN Sverige, det internationella nätverk för kärnvapennedrustning som mottog Nobels fredspris 2017.

Tomas Magnusson – ordförande för Svenska Freds lokalförening i Göteborg.

Dagen kommer att börja med gemensam lunch följt av talarnas föredrag. Därefter håller vi ett möte där vi gör en gemensam plan för hur vi kan utnyttja den starka svenska opinionen mot kärnvapen för att få vår regering att ställa sig bakom kärnvapenförbudet. Den som så önskar kan sedan övernatta på Hotell Högland till självkostnadspris.

>> Kontaktal kärnvapengruppen för anmälan och mer information