Arbetar för en fredligare värld

Hur effektivt är ett FN-förbud mot kärnvapen?

2017-11-16 18:00 - 20:00
Göteborg

Sveriges nedrustningsambassadör  Eva Walder berättar om vilken roll Sverige har spelat i FN-konventionens tillkomst.

Plats: Sjömanskyrkan i Göteborg, vid Stigbergsliden

Arrangör: Nätverket Fredsam i Göteborg, där Svenska Freds lokalförening i Göteborg ingår.

Grupper: