Arbetar för en fredligare värld

En ung man hoppar över en soptunna.

Hur högt är ett hinder?

I detta nu förhandlar regeringen om hur regelverket för vapenexport ska se ut.  2015 föreslog den så kallade Kex-utredningen att ”Ifall det förekommer allvarliga och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter eller grava brister i den demokratiska statusen utgör det hinder för beviljande av tillstånd”. Men hur högt är ett hinder? Vi ställde den frågan till lite olika människor på stan:

Kommer vapenexport till diktaturer stoppas eller kommer regeringen att föreslå skrivningar som sätter försvarets och företagens intressen först? Vi kräver ett regelverk som i praktiken stoppar all export av krigsmateriel till diktaturer och länder som allvarligt kränker mänskliga rättigheter. 

>> Mer om vår kampanj ”Stoppa vapenexporten till diktaturer” – och tips om vad du kan göra.

>> Stöd vårt arbete

 
Publicerad 2017-05-17