Arbetar för en fredligare värld

Hur påverkas Sveriges vapenproduktion och vapenexport av ett närmande till Nato?

2017-03-28 18:00 - 19:00
Stockholm

Sveriges vapenexport är omdebatterad och ifrågasatt. Hur kommer utvecklingen, tillverkningen och exporten av militär utrustning att påverkas av Sveriges allt närmare samarbete med Nato?

Talare: Linda Åkerström, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen,

Pelle Sunvisson, ordf i FIB-Kulturfront.

Moderator: Carl Schlyter, riksdagsledamot (MP).

Tid: tisdag, 28 mars, kl 18:00.

Plats: Beskowsalen, ABF huset, Sveavägen 41,Stockholm

Arrangörer: ABF Stockholm, Nej till Nato, Kvinnor för fred, Stockholms fredsförening, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, Stockholmskretsen

Grupper: