Prenumerera på VPX-info:
Nyhetsbrevet sammanställs av Svenska Freds och bevakar nyhetsflödet kring den svenska vapenexporten i media. Det skickas ut 1-2 gånger i månaden. Fyll i e-post nedan!

E-post: