Arbetar för en fredligare värld

Värnpliktiga som siktar med vapen.
Värnplikten ska vara historia, anser Svenska Freds.

Ingen ska tvingas ta till vapen

Den 27 januari lämnade Svenska Freds in remissvar till utredningen SOU 2016:63, som föreslår ett återinförande av värnplikten. 2010 beslutades att värnplikten skulle ligga vilande i fredstid. För Svenska Freds är det en självklarhet att ingen ska tvingas ta till vapen eller utbildas i våldsutövande.

I remissvaret lyfts flera brister och otydligheter. Det säkerhetspolitiska fokuset är för snävt, de ungas synpunkter tas inte tillvara och rekryteringsarbetet påbörjas innan ungdomarna är myndiga. Utredningen anser också att värnpliktiga ska kunna skickas utomlands till operationer ”som inte faller under vad som brukar kallas traditionella fredsbevarande insatser”, något som innebär en stor förändring från tidigare. Varken vuxna eller unga vuxna ska skickas utomlands till krig och konflikter de inte valt att delta i.

Svenska Freds anser att regeringen inte bör gå vidare med förslaget. I stället behövs en betydligt bredare och mer nyanserad debatt om svensk säkerhet och hur unga kan bidra till det, som inte bara fokuserar på militärt tvång utan också på civilt engagemang.

Svenska Freds har en lång historia av att bedriva påverkansarbete kring värnpliktsfrågan och värnar den mänskliga rättigheten att inte tvingas använda vapen.

>> Svenska Freds remissvar

>> Ordförande Agnes Hellströms blogginlägg om remissvaret

 

Publicerad 2017-01-30