Arbetar för en fredligare värld

Internationella nätverk

Svenska Freds och Skiljedomsföreningen arbetar även internationellt, på flera olika sätt. För att påverka inom globala fredsfrågor och motverka krig i andra delar av världen krävs det internationellt samarbete, både med liknande organisationer inom olika internationella nätverk och med lokala fredsorganisationer som finns på plats i krigsområden. Vi genomför under 2010-2014 en internationell plan, där vi siktar på att öka vårt internationella engagemang.

IPB

Vi är bland annat medlemmar i International Peace Bureau (IPB) som Svenska Freds grundare var med oss initierade i början av 1900-talet. IPB fick sedan också Nobels fredspris 1910. Vi är också medlemmar i War Resisters International.

Vi är även medlemmar i en rad olika internationella nätverk kring vapenhandeln och olika vapentyper:

ENAAT

Control Arms

CMC, Cluster Munitions Coalition

ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons 

Campaign to stop Killer Robots

International Campaign to Ban Landmines

International Network on Explosive Weapons

Vi arbetar även med lokala fredsorganisationer i olika konfliktområden, bland annat i Burma, Tjetjenien, Moldavien och Transnistrien. Se vidare under "våra frågor" för mer information om dessa projekt.

Publicerad 2013-12-16