Arbetar för en fredligare värld

Intressegrupper

Kärnvapengruppen

Alla som är intresserade av kärnvapenfrågor är välkomna att höra av sig!

>> Läs mer på Svenska Freds Kärnvapengrupps blogg