Arbetar för en fredligare värld

Konflikthantering för lärare, ungdomsledare och föräldrar

2017-09-16 10:00 - 2017-09-17 17:00
Göteborg

Helgkurs: Jämlikare samarbete mellan generationer

Deltagarna övar metoder i att ingripa vid konflikter, övergrepp eller våld bland ungdomar; eller mellan vuxna och unga människor. Deltagarna lär sig föra vidare redskap till ungdomar så även de kan ingripa vid konflikter och övergrepp.

Detta är en professionell kurs som är öppen både för de som vill fortbilda sig och för de som vill börja lära sig konflikthantering. Kursen bygger på metoder från performativ förverkligande feminism, proaktiv konflikthantering samt ickevåld. Kursen innehåller inga Aha!-övningar eller värderingsövningar. Istället övas metoderna på mer realistiska situationer.

Per Herngren är kursledare. Svenska Freds Göteborg och Fikonträdet Svenska Freds Göteborg är medarrangör. 

Tid: 10.00-17.00 båda dagarna 

Plats: Göteborgs Universitet, Chalmers, Urbana Studier.

Pris: 1700 kr inkl kaffe och fika

>> Anmälan och mer information: Studieförbundet Sensus.

Grupper: