Arbetar för en fredligare värld

Intressegrupper

Konflikthantering och ickevåld – KIV

Intressegruppen Konflikthantering och ickevåld - KIV är ett webbaserat nätverk som bland annat arbetar med att sprida kunskap om fredlig konflikthantering och ickevåld. De har även arrangerat utbildningar och seminarier.

Läs mer på KIV:s externa webbplats