Arbetar för en fredligare värld

Kontakta oss (Svenska Freds kansli)

Pressfrågor?

>> Till pressrummet

Medlemsfrågor?
Klara Aronsson, 070-763 48 52

Allmänna förfrågningar?
info@svenskafreds.se

Här hittar du direktnummer till alla på kansliet

Bankgironummer (90-konto) för gåvor: 901-0851
Organisationsnummer: 802001-0602

Ställ en fråga till Svenska Freds!

Svenska Freds och Skiljedomsföreningen
Polhemsgatan 4, 112 36 Stockholm
Besöksadress: Polhemsgatan 4, Stockholm

Ansvarig utgivare för hemsidan:
Karin Wall Härdfeldt

Kontaktuppgifter till tidskriften Pax:
Redaktör Eva Kellström Froste
Tel: 070-763 48 57
pax@svenskafreds.se

Publicerad 2009-05-25