Arbetar för en fredligare värld

Fredsmärke

Länkar

Avrusta
Kampanj mot vapenexport inom nätverket OFOG

Campaign Against Arms Trade
Brittisk kampanjorganisation som mot vapenexporten

Control Arms
En global kampanj som kräver en juridiskt bindande vapenhandelskonvention 

European Network Against Arms Trade, ENAAT
Det europeiska nätverket mot vapenexport

Försvarsexportmyndigheten
Den myndighet som bildades 1 augusti 2010 för att främja svensk vapenexport

Försvarsexportmyndigheten
En alternativ sida.

Inspektionen för strategiska produkter
Den myndighet som beslutar om vapenexporten

International Action Network on Small Arms
Det internationella nätverket mot lätta vapen

NISAT - Norwegian Initiative on Small Arms Transfers
Norskt forskningsinstitut om lätta vapen

SIPRI
Stockholms internationella fredsforskningsinstitut

Small Arms Survey
Forskningsinstitut kring lätta vapen

Säkerhets- och försvarsföretagen
Lobbyorganisation för vapenindustrin

Plogbillsrörelsen
Plogbillsrörelsen arbetar med konkret avrustning av vapen

Publicerad 2010-08-30