Arbetar för en fredligare värld

Early Warning - Eskalerande konflikter i världen under 2012 (endast som pdf)

Early Warning - Eskalerande konflikter i världen under 2012

Rapporten finns att ladda ner i pdf-format nedan (slut i tryckt format).

Det har ofta och länge talats om behovet att tidigt varna för konflikter som är på väg att utvecklas till väpnade strider. Early Warning, preventiv diplomati, medling och andra förebyggandeinsatser har ofta lyfts fram som något viktigt inom den internationella konflikthanteringen. Att varna för konflikter som är på väg att leda till väpnade strider och försöka förebygga en sådan utveckling kan rädda många liv, hindra att samhällen förstörs och rädda generationer undan krigens destruktiva effekter.

Trots detta är det bara att konstatera att det fortfarande läggs oändligt mycket mer resurser på militära upprustningar och vapenhandeln, än på konfliktförebyggande insatser, liksom betydligt mera krafter på insatser i samband med krigens utbrott samt efter att de har avslutats. Även om det fortfarande talas vackert och engagerat om Early Warning och förebyggande insatser blandbeslutsfattare läggs det alltså för lite resurser för att förverkliga en sådan strukturell omvandling av den internationella krishanteringen.

Denna rapport från Svenska Freds tar upp vikten av Early Warning och beskriver exempel på konflikter som riskerar att eskalera under 2012. Den lyfter också fram en rad rekommendationer till beslutsfattare, media och det civila samhället.

Pris:0,00 kr