Arbetar för en fredligare värld

Säkerhetspolitik för en ny tid

Säkerhetspolitik för en ny tid

Av: Linda Åkerström (2008)

Om boken:
För drygt tio år sedan inleddes omställningen av det svenska försvaret. Fram till dess var huvuduppgifterna att skydda Sveriges gränser och den svenska neutraliteten. I dag riktas fokus mot att aktivt försöka bidra till att lösa internationella konflikter genom insatser långt ifrån Sveriges gränser. Internationella samarbeten har blivit en allt större del av försvarets verksamhet.

Säkerhetspolitik för en ny tid ger en fördjupad förståelse för dagens säkerhetspolitiska debatt. Den granskar argumentationen kring det militära försvaret med dess nya förutsättningar och visar vägar till en alternativ syn på säkerhet och försvar.

Pris:60,00 kr