Arbetar för en fredligare värld

Gunilla Alm
Gunilla Alm en vanlig dag på jobbet. Elfiskande i en bäck.

Medlem: Gunilla, sötvattenbiolog, 44 år

Gunilla bor i Enköping och blev medlem i Svenska Freds den 8 augusti 2013.

Berätta lite om dig själv, vem är du, vad gör du?
Jag är sötvattensbiolog och jobbar på Länsstyrelsen i Västmanlands län där jag jobbar med t.ex. skydd och restaurering av värdefulla vattenmiljöer. Jag har jobbat på Länsstyrelsen i cirka 15 år och mina nuvarande arbetsuppgifter har jag haft i cirka tio år. Det roligaste med mina arbetsuppgifter är när man kommer överens med en verksamhetsutövare om att det vore bra med miljöförbättrande åtgärder för att minska påverkan på naturen och att man sen kan se konkreta förbättringar genom uppföljande miljöövervakning. 

Konkret kan det innebära att jag samverkar med vattenkraftproducenter och övertygar om nyttan med att t.ex. bygga en fiskväg förbi kraftverket samt naturvårdsanpassa flödet i det ursprungliga vattendraget (som ofta periodvis har torrlagts p.g.a. att man leder bort vattnet via en kanal till kraftverket) Genom att välja ut de kraftverk där man kan uppnå störst miljövårdsnytta är det lättare att nå framgång i sina diskussioner. Jag genomför själv undersökningar (elfiske) i vattendragen före och efter och kan se förbättringar av de genomförda åtgärderna. Det är roligt att man så snabbt kan se de positiva effekterna av de här åtgärderna!

Vad fick dig att gå med i Svenska Freds?
Jag tycker Sverige ägnar sig åt idiotisk vapenexport och önskar vi kunde sluta med det och istället satsa på att hjälpa länder att bygga upp fungerande demokratier. Både vapenindustrin och försvaret är orimligt stora i förhållande till vad de uträttar. Jag tror inte på att hjälpa andra länder i väpnade konflikter genom att skicka beväpnade styrkor.

Vad tycker du om Svenska Freds?
Mycket bra. Svenska Freds har en viktig funktion att bl.a. synliggöra och berätta om vår vapenindustri och vapenexport. Dessa verksamheter har en tendens att pågå i det tysta.

Vilken fråga tycker du är viktigast för Svenska Freds att jobba med?
Att belysa vad ett medlemskap i NATO skulle innebära. Motverka den djupt inrotade ryss-skräcken, som verkar kunna få folk att tycka att det är dags att rusta och stärka försvaret samt gå med i NATO.

Om du skulle uppmana någon att bli medlem vad skulle du säga?
"Tror du att vapen och upprustning någonsin har fört något gott med sig? Gör något för världsfreden och gå med i Svenska Freds!"

Om du fick värva en person som medlem idag som du tror skulle passa.
Vem skulle det vara?

En person som skulle passa i Svenska Freds tror jag är Özz Nujen. Annars tycker jag att min syster, bror och mamma borde vara med.

Publicerad 2014-10-13