Arbetar för en fredligare värld

Anne Monikander
Anne på bryggan vid sommarstället i Jämtland.

Medlem: Anne, arkeolog, 44 år

Anne bor i Hökarängen i Stockholm och blev medlem i Svenska Freds den 13 mars 2014.

Berätta lite om dig själv, vem är du, vad gör du?
Jag bor i Hökarängen i södra Stockholm och har en Ph D examen i arkeologi. Just nu forskar jag om järnåldern, men jag är också politiskt engagerad. Av födsel och ohejdad familjetradition är jag socialdemokrat, även om jag de senaste åren glidit allt längre åt vänster rent åsiktsmässigt, och partiets hållning ifråga om Nato och vapenexport just nu gör mig verkligen tveksam. Annars är jag road av att odla saker och jag läser massor.

Vad fick dig att gå med i Svenska Freds?
Jag gick med i våras när jag fick veta att alla partier utom Vänsterpartiet i försvarsutskottet röstat för att Sverige ska bli värdland åt Nato. Neutraliteten är nödvändig både för att kunna rusta ner och hålla sig utanför konfikter, men också för att ärligt kunna påverka andra att göra detsamma. Som tonåring under tidigt 80-tal var jag med och demonstrerade för kärnvapennedrustning och avpänning mellan de dåvarande öst/väst blocken och jag tycker det är förfärligt att dagens makthavare nu håller på att bygga upp järnridån igen. Att svenska politiker lånar sig till detta spel, som bara gynnar krigsindustrin, samtidigt som de kallar sig neutrala, är höjden av hyckleri.

Som arkeolog måste jag vara emot atomvapen/atomkraft. Bortsett från alla andra risker kommer avfallet från denna verksamhet att behöva förvaras under längre tid än vår art har levt i Europa. De politiker som tror att de kan förutspå vad som kommer att vara säkert under så lång tid är otroligt naiva. Jag grips av ångest när jag ser ser hur mycket kraft och resurser som går åt till upprustning och vapentillverkning som istället kunde användas till att förbättra klimatet, utveckla mediciner mot sådant som ebola och malaria och se till att folk överallt får rent vatten och utbildning. Konkret gick jag med för att jag kände till Svenska Freds sedan tidigare och tyckte att det var en bra organisation för att få utlopp för min känsla av att jag måste göra något NU!

Vad tycker du om Svenska Freds?
Svenska Freds är en bra organisation som arbetar för nedrustning på många håll, och som verkligen undviker att välja sida i pågående konflikter utan istället medlar och det tycker jag är mycket viktigt. Det förebyggande arbetet är också väldigt bra.

Vilken fråga tycker du är viktigast för Svenska Freds att jobba med?
Just nu tycker jag det viktigaste är att försöka påverka politiker av alla schatteringar så att de förstår att den svenska vapenindustrin måste ställas om till civil produktion och därmed se till att den vapenexporten upphör, först till diktaturer men sedan helt. Internationellt sett är jag extra upprörd över Ukrainakonflikten, som drivits fram av höga herrar på båda sidor med egna intressen i vapenindustrin, och som lett till en helt onödig polarisering inom Europa som bara gynnar militärorganisationer på bekostnad av att bygga upp infrastrukturen i fattigare områden.

Om du skulle uppmana någon att bli medlem vad skulle du säga?
Gå med eftersom de strävar efter att uppnå hållbar fred och nedrustning genom förhandling och försöker hjälpa folk att lösa sina konflikter genom att prata med varandra.

Om du fick värva en person som medlem idag som du tror skulle passa. Vem skulle det vara?
Om jag skulle värva en medlem just idag så vore det Peter Hultqvist. Eftersom han just har blivit utnämnd till försvarsminister så kan han behöva bli medlem i en organisation som ger honom litet andra perspektiv på tillvaron än det militära och visar att det finns bättre sätt att lösa konflikter än vapenmakt. 

Publicerad 2014-10-03