Arbetar för en fredligare värld

stridsbat_90.jpg
Stridsbåt 90, en av de resurser som nu sätts in. Foto: Daniel Holking

"Militär upprustning ökar inte vår säkerhet"

Det bästa vi kan göra för Sveriges säkerhet är att se vilka alternativa och förebyggande metoder som finns, inte att satsa på fler miljarder till försvaret. Så kommenterar Anna Ek debatten och händelserna under de senaste dagarna, då marinen letar efter vad som kan vara en undervattensfarkost och många debattörer efterlyser upprustat försvar.

– Om vi säger ifrån med militära medel kommer vi ytterligare att förskjuta maktspråket i den riktningen, vilket skulle vara otroligt olyckligt både för vår egen säkerhet och för säkerheten i Östersjöområdet, sade Anna Ek I Gomorron Sverige den 22 oktober.

Anna Ek har diskuterat de senaste dagarnas händelser i Gomorron Sverige (SVT) samt i Studio ett den 20 oktober, på Aftonbladet TV den 20 oktober samt i Karlavagnen, P4 den 22 oktober.

– När man läser mediesajterna kan man tro att Sverige befinner sig i krig, men så är det inte. Vi vet inte vad det är och vem det i så fall är. Vi måste ta det lugnt, sade Anna Ek i SVT.

– De politiska kanalerna måste bli starkare runt hela Östersjön.

Anna Ek menar att det är fel väg att gå att stärka försvaret.

– Om man menar att det enda språk Rysslands president Putin förstår är militära maktmedel, vilka andra principer som han bedriver ska man då bejaka? Vi ska visa att vi inte accepterar att Ryssland annekterar andra länder, men vi måste våga tro på principen om politiiska och diplomatiska samtal som de konfliktförebyggande verktygen..

Hon har all förståelse för att många känner starkt obehag just nu, men understryker att militära medel inte kommer att göra oss säkrare.

– Freds- och konfliktforskning visar att det skapar oro och konflikter när länder satsar många miljarder på att upprusta sina försvar. Det är det sista vi vill göra.

Lyssna på inslaget i Studio ett den 20 oktober 

Se debatten på Aftonbladet TV från den 20 oktober.

Se inslaget i Gomorron Sverige, SVT, från den 22 oktober.

   Lyssna på Karlavagnen, P4 från den 22 oktober (15 minuter in i inslaget)

Publicerad 2014-10-22