Arbetar för en fredligare värld

Senaste nytt

Publicerad 2009-05-26

Kärnvapen borde ha en självklar plats på Rikskonferensen

Hotet från kärnvapen och den unika möjligheten att förbjuda dem är en av de viktigaste säkerhetspolitiska frågorna just nu. Men ämnet har lämnats utanför årets rikskonferens i Sälen, trots att temat är ”världens säkerhet och människors trygghet”.

Destruktiva normer styr synen på säkerhet

På söndag intar Sveriges säkerhetspolitiska elit återigen Högfjällshotellet i Sälen. Folk och försvars rikskonferens beskrivs av arrangören som ”Sveriges viktigaste forum för diskussioner om säkerhetspolitik, försvar och samhällets krisberedskap”. Men den självklara utgångspunkten - mänsklig säkerhet - saknas på dagordningen.

2018 – året då allt kan bli bättre

2017 var året då jag för första gången både inledde och avslutade året som ordförande för Svenska Freds. Året då riksdagsbeslutet från 2011 slutligen blev ett förslag om skärpt regelverk för vapenexport. Där det demokratikriterium vi kämpat för lades till men kryphålen lämnades kvar.

Allt fler barn offer för minor i Ukraina

Antalet offer har ökat för varje år sedan kriget bröt ut 2014. Enligt rapporten Landmine Monitor 2017 dödades 275 människor av landminor i Ukraina under 2016, medan 510 skadades. Sammanställningen för 2017 är inte klar än, men fjolårets siffror kan jämföras med sammanlagt 158 döda och skadade 2014 samt 706 döda och skadade 2015.

Svenska Freds på Folk och försvars rikskonferens 2018

Svenska Freds ordförande Agnes Hellström deltar på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen den 14-16 januari. Syftet med vår medverkan är som vanligt att nyansera debatten och bredda det alltmer slutna rum som konferensen blivit för säkerhetspolitiska frågor. Vi har också märkt hur civilsamhället allt mer utestängs och förminskas i debatten. 

Pax nr 4: Fredsaktivister i krigsdrabbade länder, en polisanmälan och nödvändiga tårar

Fredsaktivister från två krigsdrabbade länder berättar hur deras möjlighet att påverka ser ut. I Colombia hade det civila samhället direkt inflytande över fredsavtalet, i Sydsudan arbetar ickevåldsorganisationen Onad både med workshops i ickevåld och med direkt påverkansarbete.

Agenda 2030 - Sverige är inte bäst i klassen

Agenda 2030 är en global agenda för alla länder och för alla människor. En ambitiös handlingsplan måste inkludera hur Sverige ska arbeta med målkonflikter – där politik står i konflikt med de Globala målen. Vi har under lång tid granskat hur svensk politik påverkar utanför Sveriges gränser och möter i vårt arbete människor som drabbats hårt av klimatförändringar, fattigdom och våld.

Pax nr 4 2017

Därför polisanmäls Saab, lyckat nätverksarbete gav fredspris och fredsaktivister med makt.

SPAS reports Saab for suspected bribery

The Swedish Peace and Arbitration Society reports the Swedish defence company Saab to the police for suspected bribery and obstruction of justice related to the sale of Jas Gripen to South Africa. Cause for the report to the police is that series of new evidence have emerged through the news media Svenska Dagbladet and TV4 this year.

SPAS is looking for consultant to carry out baseline study

Swedish Peace and Arbitration Society is looking for a consultant to carry out a baseline study, conflict and risk analysis of the planned programme “Building sustainable peace in Myanmar”

(på svenska nedan)

Prenumerera på innehåll