Arbetar för en fredligare värld

Senaste nytt

Publicerad 2009-05-26

Fogelström och freden: Vi vill satsa på den oprövade möjligheten

Den 21 augusti skulle författaren och fredskämpen Per Anders Fogelström ha fyllt 100 år. I 14 år var han ordförande för Svenska Freds. Pax nr 2 uppmärksammar 100-årsjubileet och berättar om hans fredsengagemang.

Svenska Freds i Almedalen: Vapenexport och feministisk utrikespolitik

Vapenexport och det nya regelverket står i fokus under Svenska Freds deltagande under Almedalsveckan. Medarbetare på Svenska Freds finns på plats i Visby och kommer att delta i flera seminarier. 

Inget förbud mot vapenexport till diktaturer trots demokratikriterium

I dag meddelar regeringen att ett förslag på ny krigsmateriellagstiftning ska överlämnas till lagrådet på torsdag. För sex år sedan fattade riksdagen beslut om att skärpa regelverket för vapenexport till diktaturer. Regeringen föreslår att demokratisk status ska utgöra ett centralt villkor och att allvarliga och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter eller grava brister i mottagarens demokratiska status utgör hinder för beviljande av tillstånd. Formuleringarna är alltför vaga och riskerar att inte stoppa vapenexporten till diktaturer och icke-demokratier. 

"Det är häpnadsväckande att det tagit sex år"

– Vi är oroade och besvikna. Det är häpnadsväckande att det tagit sex år att ta fram ett förslag om skärpning som i princip inte betyder ett stopp för vapenexport till diktaturer, säger Agnes Hellström.

>> Läs hela artikeln i Aftonbladet

”Vi överväger att polisanmäla”

– Svenska Freds gjorde redan 2010 en polisanmälan och vi ser nu över möjligheterna att göra en ny sådan. Den här branschen får så otroligt mycket stöd från regeringen. Så jag tycker att när det nu kommit fram ny information som säger tvärtemot vad Saab sagt tidigare, så bör det utredas vidare, säger Agnes Hellström.

Svenska Freds söker insamlingsansvarig

Svenska Freds söker en insamlingsansvarig som kan ansvara för att bygga upp och stärka organisationens insamlingsarbete för att möjliggöra att vi kan göra ännu mer.

Hur högt är ett hinder?

I detta nu förhandlar regeringen om hur regelverket för vapenexport ska se ut.  2015 föreslog den så kallade Kex-utredningen att ”Ifall det förekommer allvarliga och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter eller grava brister i den demokratiska statusen utgör det hinder för beviljande av tillstånd”. Men hur högt är ett hinder?

Saab anställer direkt från departementen

– När toppolitiker och tjänstemän går direkt över till vapentillverkare och lobbyföretag så finns det anledning att ifrågasätta om de verkligen har verkat inom politiken för allmänhetens bästa eller för att gynna de egna karriärmöjligheterna, säger Linda Åkerström.

”Vi befinner oss vid en kritisk tidpunkt”

– Det enda som egentligen kan stoppa exporten till diktaturer är att formuleringarna i regelverket gör det omöjligt. Så länge det finns kryphål eller möjlighet att göra tolkningar, kommer de att fortsätta användas.

Till Almedalsveckan: Våga säga nej till Nordiska motståndsrörelsen

Hej! Det var med bestörtning som vi för en tid sedan tog del av nyheten att Nordiska motståndsrörelsen, NMR, ska få hyra plats under Almedalsveckan för att torgföra sina åsikter. NMR är en öppet nazistisk och rasistisk organisation.

Prenumerera på innehåll