Arbetar för en fredligare värld

bronsplats.jpg
Israel, Ryssland och Sverige i topp.

Nya siffror: Sverige tredje största vapenexportören per capita

 "The world is over armed, and peace is underfunded, and we really need to get our priorities straight."

Det sa FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson nyligen på årsdagen för den första underskriften till det globala vapenhandelsfördraget Arms Trade Treaty. 2013 la världen 1750 miljarder dollar på militära utgifter enligt nya siffror från fredsforskningsinstitutet Sipri. Det är resurser som annars kunnat läggas på investeringar i t.ex hälsa, utbildning och tillgång till mat för världens befolkningar men som nu låses fast i vapenförråd eller ännu värre, används i väpnade konflikter för att förvärra situationen ytterligare. 

Genom den svenska vapenexporten bidrar Sverige till att investeringar i militär och vapen överprioriteras. Sverige har länge hört till de länder som exporterar mest vapen per invånare. Nya siffror från Svenska Freds visar att Sverige 2013, precis som året innan, ligger på tredje plats bland de länder som exporterade mest vapen per capita. Bara Israel och Ryssland exporterade mer. Se bifogat dokument för hela listan samt information om hur vi gjort uträkningen. 

Genom att bevaka, granska och påverka den svenska politiken bidrar Svenska Freds till att ifrågasätta denna snedprioritering. 

Den 14 april är det ”Global day of action on military spending”, en dag för att uppmärksamma de enorma summor som varje år läggs på militära utgifter världen över. Hur skulle världen se ut om vi ändrade våra prioriteringar mot förebyggande insatser istället? Följ och delta i kampanjen på twitter, #movethemoney och #gdams."

Publicerad 2014-04-14