Arbetar för en fredligare värld

Två personer i samspråk vid kafébussen över en kopp kaffe.
Svenska Freds fredskafé på Sverigeturné.

Om föreningen

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som bildades 1883. Svenska Freds är en förening för människor som är övertygade om att konflikter kan lösas utan våld. Vi arbetar för hållbar fred genom att sprida kunskap, bilda opinion och påverka politiker.

Svenska Freds är uppbyggd som en traditionell folkrörelse och består av riksorganisation, lokalföreningar, grupper, nätverk samt enskilda medlemmar i samverkan.

Idéprogrammet är föreningens grund. Alla som håller med om innehållet i idéprogrammet kan bli medlemmar i Svenska Freds.

Kongressen är föreningens högsta beslutade organ och den hålls en gång vartannat år. Medlemmarna samlas då och fattar beslut om inkomna förslag och väljer en centralstyrelse som är ansvarig för verksamheten mellan kongresserna.

Kongressen beslutar också om ett handlingsprogram för föreningen som gäller för de närmaste fyra åren.

Årsredovisningen är en beskrivning av verksamheten och en ekonomisk redogörelse för det gångna året.

 

Publicerad 2009-05-25