Arbetar för en fredligare värld

jas_gripen_1.jpg
Det militära samarbetsavtalet banar väg för marknadsföring av Jas till Colombia. Foto: Ernst Vikne, CC BY-SA 2.0
Pressmeddelande från Svenska Freds, 15 mars 2017

Osmakligt avtal som sänder helt fel signaler

13 mars undertecknade näringsminister Mikael Damberg ett militärt samförståndsavtal, ett så kallat Memorandum of understanding,  - MoU, med Colombias försvarsminister. Denna sorts mellanstatliga försvarsavtal är viktiga för vapenindustrin och banar vägen för en eventuell försäljning av Jas Gripen till landet. Colombia har nyligen, efter långa och svåra fredsförhandlingar, skrivit under ett fredsavtal. Detta fredsavtal är ännu skört och vägen till en stabil fred i landet är lång. 

– Det är osmakligt och sorgligt att Sverige drar igång försäljningskampanj för stridsflyg när bläcket knappt hunnit torka på det fredsavtal som så många kämpat så länge för. Det sänder helt fel signaler och väcker frågor om vad Sveriges engagemang för freden i Colombia egentligen handlar om, säger Agnes Hellström, ordförande för Svenska Freds. 

Paralleller kan dras till Sveriges försäljning av Jas till den nya demokratin Sydafrika i slutet av 1990-talet. En affär som fick stora negativa konsekvenser för landets befolkning. 

– Att bygga hållbar fred och demokrati tar lång tid och resurser. Att övertyga regeringar om vapensatsningar vid första tecken på positiv utveckling är helt fel väg för att påverka i rätt riktning, säger Agnes Hellström, ordförande för Svenska Freds.

Enligt Mikael Damberg har myndigheten ISP givit preliminärt klartecken för en Jas Gripen-affär med landet. Detta trots att mycket talar emot en affär, till exempel den väpnade interna konflikten i landet och omfattande övergrepp begångna av den colombianska militären. Enligt en rapport från kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter var i slutet av år 2015, 7773 anställda i de colombianska säkerhetsstyrkorna under utredning för att ha begått utomrättsliga avrättningar. 

– Att underteckna militära samförståndsavtal är ett sätt för regeringen att aktivt stödja vapenindustrin i deras ansträngningar. Genom avtalet visar Sveriges regering att de står bakom en försäljning och att det finns försvars- och säkerhetspolitiska fördelar med militärt samarbete. Detta stöd är ofta avgörande i stora krigsmaterielaffärer till exempel med stridsflyg, säger Linda Åkerström, ansvarig för nedrustningsfrågor på Svenska Freds.

Kontakt:

Agnes Hellström, ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, 070-954 05 13, agnes.hellstrom@svenskafreds.se

Linda Åkerström, ansvarig för nedrustningsfrågor, 070-763 48 51, linda.akerstrom@svenskafreds.se

 

 

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Polhemsgatan 4, 112 36 Stockholm | Tel: 08-55 80 31 80 | Plusgiro: 90 10 85-1 Följ Svenska freds på Facebook och Twitter

Publicerad 2017-03-15