Arbetar för en fredligare värld

En kvinna sätter fast blommor på soldaters sköldar.
Fredlig protest i Ukraina. Foto: CC, länk nedan

Östeuropa

Utvecklingen av demokrati är ett viktigt steg i riktning mot en fredligare värld. Stärkandet av mänskliga rättigheter och civilsamhället bidrar till ett långsiktigt fredsbyggande och dämpar konflikter. För länder med splittrade samhällen och förbisedda minoriteter är politiska lösningar som inkluderar alla grupper avgörande för en fredlig utveckling. En förutsättning för detta är ett brett stöd till demokratiska processer och det civila samhället.

Svenska Freds har i dag ett antal samarbetspartners och vänorganisationer i flera östeuropeiska länder, bland annat genom det regionala nätverket i Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict. Fokus för Svenska Freds arbete ligger på områden med pågående eller frusna konflikter i Ryssland/Norra Kaukasus och Moldavien/Transnistrien. Mer information finns att läsa under respektive flikar.

Foto: Creative Commons