Arbetar för en fredligare värld

Tidningen Pax: arkiv

Fredskämpen Fogelström uppmärksammas inför 100-årsdagen. Vapenexport hindrar hållbara mål.
En fredsprofessor, en totalvägrare och en tidigare ärkebiskop deltar i Pax nr 1.
Vapen förstörs på kurs, ny bok om vapenexport och en försvarsprofessor breddar säkerhetsbegreppet.
Nya ordföranden porträtteras och Pax berättar om första projektet i Ukraina.
Trio i kvinnliga fredsarbetare. Anna Ek porträtteras och kvinnorättsaktivister från Burma och Afghanistan intervjuas.
Pax berättar vad Natoutredningen kom fram till och om fredsforskning som firar 50.
Dramatikern Stina Oscarson porträtteras och Kenneth Hotz rapporterar från Burma/Myanmar.
Pax berättar om bristerna i Kex-förslaget och om kampen för ett starkt vapenhandelsavtal.
Pax berättar om en seger, en dansade sjöman och om när Svenska Freds for till FN.
Jamila Raqib berättar varför ickevåldskamp fungerar bäst i årets första Pax.