Arbetar för en fredligare värld

Tidningen Pax: arkiv

Därför polisanmäls Saab, lyckat nätverksarbete gav fredspris och fredsaktivister med makt.
På plats för starkt ATT, historiskt kärnvapenförbud och vag ny lag på gång.
Fredskämpen Fogelström uppmärksammas inför 100-årsdagen. Vapenexport hindrar hållbara mål.
En fredsprofessor, en totalvägrare och en tidigare ärkebiskop deltar i Pax nr 1.
Vapen förstörs på kurs, ny bok om vapenexport och en försvarsprofessor breddar säkerhetsbegreppet.
Nya ordföranden porträtteras och Pax berättar om första projektet i Ukraina.
Trio i kvinnliga fredsarbetare. Anna Ek porträtteras och kvinnorättsaktivister från Burma och Afghanistan intervjuas.
Pax berättar vad Natoutredningen kom fram till och om fredsforskning som firar 50.
Dramatikern Stina Oscarson porträtteras och Kenneth Hotz rapporterar från Burma/Myanmar.
Pax berättar om bristerna i Kex-förslaget och om kampen för ett starkt vapenhandelsavtal.