Arbetar för en fredligare värld

Tidningen Pax: arkiv

Allt större statligt stöd till vapenexporten, ickevåldsrörelse utmanar regimen i Sudan och tidningen Pax läggs ner. Det är några av nyheterna i senaste Pax.
Norrbotten hyrs ut till krigsövningar, poliser utbildas att ta över ansvaret i Afghanistan,och en global domstol fyller tio år. Bland mycket annat i senaste Pax.
Vapenexport till diktaturer i allmänhet och samarbetet med Saudiarabien i synnerhet dominerar senaste Pax.
Många års kampanjarbete kan nå sitt mål i sommar då ett globalt vapenhandelsavtal ska förhandlas fram. I årets första Pax kan du också läsa om försvarets otydliga mål med sina utlandsinsatser och om fredsarbete i Senegal.
Om lyckat ickevåldsarbete på Västbanken och svenskt stöd till sämre klustervapenförbud kan du läsa i senaste Pax.
Koreanskt fredsarbete sker bland gräsrötterna, ickevåld tränas inför farligt uppdrag och omvänd skattevägran blev en lyckad aktion.
I senaste Pax kan du bland annat läsa om de djupa såren i Nordirland, om svenska prioriteringar i Libyen och om varför uppror lyckas i vissa länder men inte i andra.
En ny gräsrotsrörelse växer fram som protesterar mot militärens planer på kraftigt utökade övningar. Pax har besökt Västkusten. I Libyen använder FN för första gången "Skyldigheten att skydda" som skäl till militär insats.
I senaste Pax berättar vi om insatschefen som blev konsult för Hägglunds och ändrade åsikt om splitterskyddade fordon. Pax rapporterar också, bland annat, om den mer än 60 år långa konflikten i Kashmir.
Straffriheten utmanas alltmer i världen, värnplikten blir vilande liksom vägran att bära vapen, 50 år efter Kongo - om detta och mycket mer kan du läsa i senaste Pax, extra fullmatat inför julen.