Arbetar för en fredligare värld

Tidningen Pax: arkiv

En ny gräsrotsrörelse växer fram som protesterar mot militärens planer på kraftigt utökade övningar. Pax har besökt Västkusten. I Libyen använder FN för första gången "Skyldigheten att skydda" som skäl till militär insats.
I senaste Pax berättar vi om insatschefen som blev konsult för Hägglunds och ändrade åsikt om splitterskyddade fordon. Pax rapporterar också, bland annat, om den mer än 60 år långa konflikten i Kashmir.
Straffriheten utmanas alltmer i världen, värnplikten blir vilande liksom vägran att bära vapen, 50 år efter Kongo - om detta och mycket mer kan du läsa i senaste Pax, extra fullmatat inför julen.
Pax granskar försvarspolitiken inför valet och har besökt flottbasen som svenskarna byggde i Colombia under brinnande inbördeskrig.
Senaste Pax rapporterar från Srebrenica, 15 år efter folkmordet, porträtterar ambassadören som slutat men fortsätter engagera sig, och avslöjar den osynliga finansiären bakom en forskningsbok om Jas.
En grupp före detta soldater i Israel vill bryta tystnaden om vad som pågår på de ockuperade områdena. Pax går också igenom argument för och emot medlemskap i Nato.
Senaste Pax berättar att 00-talet har varit ett fredligare decennium än 1990-talet. Ett av de fredsavtal som slutits handlade om Aceh, i spåren av tsunamin. Pax har besökt Aceh som befinner sig i en brytningstid.
Under hösten har Göran Persson debatterat till försvar av svensk vapenindustri i allmänhet och för Hägglunds i synnerhet. Han har hävdat att han gjort det i sin egenskap av före detta statsminister och partiledare för (S).
I ett av de blodigaste hörnen i inbördeskrigets Colombia har en skara bönder försökt skapa en ö av fred, en avmilitariserad zon där inga vapen är tillåtna.
När regementen ska läggas ner strider de berörda orterna för sin överlevnad. Men hur gick det sedan? Det visar sig att ofta får områdena där regementena har legat nytt liv.