Arbetar för en fredligare värld

Tidningen Pax: arkiv

I senaste numret rapporterar Pax från Kosovo och har träffat albaner och serber. För dem är frågan om provinsens framtida status inte bara en starkt symbolladdad fråga utan också något som konkret påverkar deras vardag.
Pax har träffat försvarsministern och har diskuterat var han står i frågor som klustervapen, Natomedlemskap och militära samarbeten med diktaturer och med Ryssland.