Arbetar för en fredligare värld

Global vapenhandel ska regleras

Handeln med konventionella vapen är i stort sett oreglerad, trots att de flesta människor som dör i krig och konflikter dödas av små och lätta vapen. Men i sommar hålls en FN-konferens då medlemsländerna ska rösta om ett internationellt vapenhandelsavtal. Frågan är om de vapen som dödar flest kommer att omfattas av avtalet.

Tusentals människor dör, skadas eller tvingas fly varje dag på grund av väpnat våld. Eftersom den internationella vapenhandeln är okontrollerad finns stora mängder vapen i omlopp. Det bidrar till att förvärra konflikter och ökar också det kriminella våldet och våldet i hemmen. 

 Att frågan om ett vapenhandelsavtal kommit in på FN:s agenda är ett resultat av det civila samhällets kampanj­arbete och av ett initiativ från Nobels fredspristagare.  Svenska freds är med i det internationella nätverket IANSA (International action network on small arms) och var med när kampanjen Control Arms drog igång 2003. 2006 kunde kampanjen lämna in bilder på över en miljon ansikten som krävde ett internationellt vapenhandelsavtal till FN:s generalsekreterare Kofi Annan. 

Nu har ett antal förberedande möten hållits – det sista hålls nu i februari – och i juli är det alltså dags att komma överens om ett Arms Trade Treaty, ATT.

Men det är långt ifrån självklart att små och lätta vapen, de vapen som de ideella organisationerna och fredspristagarna verkat för att få ett avtal kring, verkligen kommer att omfattas av avtalet i sommar.  

Påpeka det uppenbara

Sarah Masters från IANSA påpekade därför vid ett besök i Stockholm i början av februari att de ideella organisationernas roll nu inför mötet är att ”påpeka det uppenbara” – att små och lätta vapen och inte minst ammunition måste omfattas av ATT.  Hon är orolig för att sommarens möte kan komma att resultera i ett urvattnat avtal där ammunition och små vapen inte finns med. Orsaken till oron är målsättningen att ATT ska beslutas med konsensus, vilket innebär att motsträviga länder kan bromsa flera kategorier.

– Ett bra ATT kan minska det antal små och lätta vapen och den ammunition som sprids vidare och läcker ut på den illegala marknaden, förklarar Sarah Masters.

– Omkring 25 procent av alla skjutvapen ägs av stater. Resten är i händerna på andra aktörer. 

ATT ska omfatta konventionella vapen. Förutom små och lätta vapen kan det handla om helikoptrar, skepp och annan militär utrustning. 

Ambassadör Paul Beijer på Utrikesdepartementet har ATT som specialuppdrag.  Han är på väg till det sista förberedande mötet och först därefter kommer regeringens position att mejslas fram. 

– Men sunt förnuft säger att utan små och lätta vapen och ammunition är ATT inte särskilt intressant. Det är där vi har de största problemen, säger han.

En övervägande majoritet vill ha med små och lätta vapen och ammunition, berättar Paul Beijer.

– För att vara en FN-förhandling har den ovanligt goda förutsättningar. Ett mycket stort antal länder har sagt att de vill ha ATT. Normala block är satta ur spel. 

Men han lägger ändå till en brasklapp:

– Det handlar ändå om att förhandla fram en hel avtalstext på fyra veckor, en stor uppgift. Det är för tidigt att räkna hem avtalet.

Enligt Paul Beijer är regeringen mycket positiv till ATT. 

– Dels innebär ATT en internationell normbildning och det är bra. Finns det normer är det lättare att komma till tals med länder som ägnar sig åt oansvarig export, även med dem som inte är anslutna till ATT.

– Den andra anledningen är att ett huvudåtagande i ATT blir att länder ska ha exportkontroll. I dag finns det länder som inte har, eller har bristande, exportkontroll, och det gör det lättare för den illegala handeln, säger Paul Beijer.

Kontroll över export och import

ATT kommer framför allt att innebära att de länder som skriver under avtalet förpliktigar sig att ha kontroll över sin export och sin import av vapen. Dessutom finns etiska kriterier om när vapenexport ska kunna ske vilka påminner om EU:s kriterier, men de kriterierna kommer snarare att höra till den normgivande delen än till den del som förpliktigar, förklarar Paul Beijer. Det kommer inte att finnas något överstatligt organ som övervakar att länderna följer ATT.

Både han och Rolf Lindahl på Svenska freds påpekar att det finns ett momentum nu för ett vapenhandelsavtal, och att det därför är viktigt att förhandlingarna inte rinner ut i sanden i sommar. Det är komplicerade frågor som ska diskuteras och det är möjligt att avtalet blir mer av ett ramverk att arbeta vidare med än ett avtal fullt med detaljer.

Även om avtalet inte till hundra procent blir som organisationerna i IANSA skulle önska, kan det ändå ha ett värde, menar Rolf Lindahl. Svenska freds kommer att arbeta med påverkansarbete kring ATT under våren.

– ATT kommer inte att lösa alla problemen med vapenhandeln. Men det kommer att stoppa de mest kontroversiella affärerna. Framför allt möjliggörs internationell och nationell debatt, vilket på sikt medför färre leveranser, säger Rolf Lindahl.

EVA KELLSTRÖM FROSTE

Fakta: Små och lätta vapen

Med lätta vapen avses ofta civila och militära skjutvapen och tillhörande ammunition som en eller ett fåtal personer kan bära och hantera. Lätta vapen kan delas upp i tre kategorier: Små vapen som pistoler, revolvrar och lätta maskingevär, lätta vapen som granatgevär, pansarvärnsvapen, bärbara luftvärnssystem och vissa granatkastare, samt ammunition och handgranater, landminor och sprängämnen. Det finns omkring 640 miljoner små och lätta vapen i världen i dag. Varje år tillverkas åtta miljoner nya vapen.
 
  Copy: Pax och artikelförfattaren

 

Upplaga av Pax: 
Pax nr 1 2012