Arbetar för en fredligare värld

Pax nr 1 2015

Jamila Raqib berättar varför ickevåldskamp är den bästa strategin - det visar historien. Hon är medarbetare till Gene Sharp, vars forskning om ickevåldsmetoder använts i hela världen, till exempel i Serbien och i Baltikum. Pax skriver också om det nya fleråriga projekt som Svenska Freds startat i Burma/Myanmar. Målet är att bidra till hållbar fred genom att civilsamhället blir involverat i freds- och demokratiprocessen. I Sälen uppmanade Svenska Freds ordförande Anna Ek deltagarna på Folk och Försvars rikskonferens att tänka nytt och kreativt, och i Varberg firas nu ett fredsår med anledning av att det är hundra år sedan Svenska Freds stora fredskongress i staden.

Tidningen kan läsas direkt på webben ovan eller laddas ner som pdf. Artiklarna kan också läsas separat nedan. Dela gärna!

Vapenfri kamp ger resultat

JamilaJamila Raqib.

Ickevåldskamp har i århundraden använts för att det är effektivt. Jamila Raqib åker världen runt för att berätta varför ickevåld är den bästa strategin.

Svenska Freds bidrar till fred i Burma/Myanmar

GenerationFredsplanering med Generation Wave. en av Svenska Freds samarbetsorganisationer. Foto: Eva Kellström Froste

Svenska Freds har startat ett nytt flerårigt fredsprojekt i Burma tillsammans med nio gräsrotsorganisationer.

Varberg firar fredsår 100 år efter fredsmötet

VarbergcallingVarbergare lämnar budskap för fred under invigningen på nyårsdagen. Foto: Christina Fryle/Varbergs fotoklubb

"Tänk nytt och kreativt"

Anna Ek på Folk och Försvar.Anna Ek frågar försvarsminister Peter Hultqvist om Saudi-avtalet ska avslutas, Hon får inget svar. Foto: Ulf Palm

Anna Ek lyfte fram nedrustning, samarbete och dialog som grundbultar för hållbar fred när hon deltog på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen i januari. 

Hallå där, Carolina

CarolinaCarolina Köhler de Castro. Foto: Eva Kellström Froste