Arbetar för en fredligare värld

Pax nr 2 2007

07-2.jpg
Foto: Adam Haglund

I senaste numret rapporterar Pax från Kosovo och har träffat albaner och serber. För dem är frågan om provinsens framtida status inte bara en starkt symbolladdad fråga utan också något som konkret påverkar deras vardag. Pax refererar också två olika ståndpunkter som fredsaktiva intar när det gäller svenska soldater i Afghanistan. Ett upprop vill ta hem soldaterna, men Svenska freds anser inte att det är en bra lösning. Pax kan också berätta om ett framgångsrikt möte om klustervapen i Oslo, om ickevåldsaktiva i Sudan och om hur Storbritannien utmanar NPT som ska hindra spridning av kärnvapen. Bland mycket annat.

Syn på Isaf delar aktiva

Upprop vill ta hem trupperna, Svenska freds stödjer svenskt deltagande

Framgång för klustervapenmöte

46 av 49 länder stödde deklaration om förbud

Oslokonferensen om klustervapen slutade oväntat framgångsrikt. 46 av de 49 deltagande staterna ställde sig bakom en deklaration om att ett avtal som förbjuder klusterbomber ska vara färdigt 2008. Sverige är ett av de 46 länderna, trots att man under konferensen verkade för en reglering i stället för ett förbud.

Självständigt Kosovo symbolladdad fråga

Kosovos framtida status är en starkt symbolladdad fråga. Det är också en fråga om freden och säkerheten i hela regionen. Men för människorna i Kosovo handlar framtiden inte om symboler eller storpolitik, utan om högst personliga konsekvenser.

Svartvit debatt om trupper i Afghanistan

Den senaste tiden har vi nåtts av en rad rapporter om en eskalerande våldsspiral i Afghanistan.

Storbritannien förnyar kärnvapen

Det brittiska parlamentet fattade i mars det kontroversiella beslutet att förnya sina kärnvapen. Beslutet går på tvärs mot ambitionerna i ickespridningsavtalet NPT.

Rysk upprustning oroar

Svenska försvaret reviderar delvis sin bild

Den svenska Försvarsmakten reviderar delvis sin bild av Ryssland. Militär upprustning i Ryssland i kombination med en förändrad maktbalans i världen kan komma att påverka svensk försvarspolitik. Bland politiker och experter är åsikterna delade, alla ser inte den ryska militära rustningen som oroväckande.

Ickevåld förenar grupper i Sudan

Kvinnor och män, muslimer och kristna, nordsudaneser och sydsudaneser, samlas på Sonads ickevåldskurser för att lära sig om alternativa sätt att lösa konflikter.

– Sonad är som en familj och Moses är min storebror, säger Enas Osman Ahmad och klappar ömt Moses Monday John på armen.

Vi har aldrig varit radikalpacifister

Läget i världen ter sig lätt – och med rätta – dystert när man nås av de dagliga rapporterna om krigen i bland annat Irak och Afghanistan. Världsläget är dock bättre än sitt rykte. Vi ser faktiskt allt färre krig i världen och den trenden gäller i synnerhet antalet inbördeskrig. Sedan andra världskrigets slut ökade antalet inbördeskrig ända fram till 1992.

Recension: Blood Diamond

En film av Edward Zwick

Krigsdiamanter i huvudrollen

Det tycks vara en Afrikavåg bland filmmakare just nu och då handlar det inte om romantiska dramer med savanner eller djungler som kuliss. Nu är det handfast politisk och ekonomisk verklighet som står i fokus i produktioner som är både storslagna och vill förmedla ett budskap.

Recension: Ingen i världen

Av: Hisham Matar, Forum

Nytt idéprogram skjuts fram ett år

Det kommer inte att läggas något förslag om nytt idéprogram på Svenska freds kongress i maj. Orsaken är att processen som skulle leda fram till ett nytt förslag ledde till demokratiska problem.

Tuff förening fyller 40

Svenska freds lokalförening i Tyresö, Tuff, har fyllt 40 år.