Arbetar för en fredligare värld

Recension: Sveriges afrikanska krig

Av: Bengt Nilsson, Timbro

Onyanserat om bistånd till krig

Författaren och journalisten Bengt Nilsson ger sig in i den heta och infekterade biståndsdebatten. Med Etiopien, Uganda och Sudan som främsta exempel driver han tesen att svenska biståndsmiljoner understött krig och odemokratiska, korrupta regeringar i Afrika under flera årtionden. Och ofta har man gjort detta genom att blunda för, ibland rent av mörka, den uppenbara sanningen, enligt Nilsson. Vilket naturligtvis är i högsta grad upprörande.

Boken blandar erfarenheter från olika resor i de länder Nilsson beskriver, med intervjuer på hemmaplan och funderingar kring biståndet och dess konsekvenser. Boken är välskriven och språket är drivet, men tyvärr är innehållet ojämnt.

"Sveriges Afrikanska krig" är i delar spännande, intressant och tankeväckande. Samtidigt blir den stundtals svepande och generaliserande – på gränsen till raljerande. Biståndsvärlden framställs som naiv och självuppfyllande, helt utan eftertanke och självkritik.

Bistånd är komplext och snärjigt, men Nilsson växlar aldrig riktigt in på det spåret utan håller sig i stället till enkla resonemang som saknar nyanser. Det hade varit mer intressant med frågeställningar som grävt djupt ner i biståndets enorma komplexitet.

Främst kritiserar Nilsson två saker i den svenska biståndspolitiken. Den första är direkt budgetstöd till utvecklingsländer. Den andra är "fungibilitet" – det vill säga att bistånd i alla former frigör pengar ur det egna landets budget som då kan användas till annat. Exempelvis krig. Bistånd och biståndspolitik behöver diskuteras och debatteras. Och Bengt Nilsson ifrågasätter med rätta klokheten i att förse odemokratiskt valda ledare och krigförande regeringar med direkt hjälp till statsfinanserna genom budgetstöd. Men att helt stoppa hjälpen till länder som drivs av despoter är kanske trots allt inte lösningen.

Skulle biståndet stoppas, är det nämligen inget som talar för att den här typen av ledare skulle lägga om prioriteringarna och börja bygga skolor, investera i lantbruket och ge nödhjälp till hungriga medborgare i stället för att bygga arméer och förtrycka oppositionella.

Boken, som redan väckt en hel del uppmärksamhet, har även råkat i blåsväder och kritiserats av källor som använts.

Bland annat anser sig ekonomen Paul Collier feltolkad när han enligt Nilssons bok hävdar att 40 procent av Afrikas militära utgifter finansieras med biståndspengar. Nilsson har sagt till sitt försvar att han "citerat rakt av" från Collier. Ord står mot ord, men bidrar till känslan av att Nilsson dragit på lite för stora växlar.

GÖRREL ESPELUND

Copy: Pax och artikelförfattaren

Upplaga av Pax: 
Pax nr 5 2008